Home VacaturesSenior adviseur control en compliance (Audit en Programmagelden)

Senior adviseur control en compliance (Audit en Programmagelden)

DUO is dé schakel tussen iedereen die met onderwijs te maken heeft: studenten, ouders, docenten, scholen, universiteiten, beleidsmakers en overheidsorganisaties. DUO is volop in beweging. Hierdoor liggen voor jou als senior adviseur control en compliance de uitdagingen voor het oprapen. Je gaat aan de slag met externe audits en control op programmagelden en werkt mee aan grootschalige projecten met maatschappelijke relevantie.

€3815,- tot €5671,-
's-Gravenhage
Universitair Master
Vacature afbeelding
Recruiter_icon
Informatie over de vacature
Jan Pruis, manager
Telefoon: 06-46358031

Functieomschrijving

Deze functie richt zich op twee resultaatgebieden, namelijk op audit en programmagelden. Hierdoor ben jij verzekerd van een afwisselend en breed takenpakket. Geen dag is hetzelfde. Als senior adviseur control en compliance (C&C) heb je autonomie in je werk en krijg je de ruimte om te vernieuwen. Met jouw frisse blik, jouw kennis en expertise help jij DUO de organisatie en de dienstverlening nog beter op orde te krijgen. Dit doe je vanuit een bedrijfsproces(business)perspectief.

Samenwerken vinden wij binnen DUO belangrijk. Jij werkt vooral nauw samen met de businesscontroller van de directie Onderwijsinstellingen (OI) en met de overige specialisten binnen de directie C&C. Je bent het vaste aanspreekpunt richting de medewerkers van de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en richting de externe auditpartijen (onder meer Auditdienst Rijk en Algemene Rekenkamer).

 • Je stelt, in afstemming met de stakeholders, een integrale in- en externe auditkalender op en monitort en bespreekt de voortgang met het managementteam (MT) OI.
 • Je beoordeelt en becommentarieert de plannen van aanpak voor (externe) audits.
 • Je ziet erop toe dat de directie OI met verbetermaatregelen opvolging geeft aan geconstateerde onvolkomenheden als uitkomst van de uitgevoerde audits.
 • Je faciliteert riskassessments met het MT OI.
 • Je adviseert op strategisch en tactisch niveau over de risico's, ziet er op toe dat risico-eigenaren zijn benoemd en adequate beheersmaatregelen zijn getroffen.
 • Je vertaalt inrichtingsvoorschriften van het Rijk of het ministerie van OCW naar interne kaders en richtlijnen voor begrotings-, verantwoordings- en kasbeheer voor wat betreft de programmagelden die gemoeid zijn met de bekostiging van onderwijsinstellingen.
 • Je toetst of binnen de directie een ordentelijk en controleerbaar financieel beheer wordt gevoerd.
 • Je ziet tot op een doelmatige en rechtmatige besteding van de programmagelden.
 • Je zorgt er voor dat de externe accountant (Auditdienst Rijk) de financiële rekening en verantwoording van de baten en laten, vorderingen en verplichtingen goed kan controleren.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en een relevante opleiding gevolgd, zoals (bedrijfs)economie, controlling of accountancy.
 • Je hebt meerdere jaren relevante ervaring in diverse audit- en adviestrajecten, met verschillende klanten.
 • Je hebt ervaring in alle fases van het adviesproces.
 • Je hebt algemene kennis van de auditmethodieken en van de geldende regelgeving.
 • Je bent succesvol in projectmatig werken, hebt enige ervaring met het aansturen van een adviestraject of klein team en kunt meerdere adviesrollen bekleden.
 • Je beschikt over de volgende competenties: analyserend vermogen, overtuigingskracht, omgevingsbewust, voortgangscontrole, netwerkvaardigheid en organisatiesensitiviteit.
 • Je kunt zowel schriftelijk als mondeling je advies uitbrengen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris
  €3815,- tot €5671,- bruto per maand
 • Dienstverband
  Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
 • Uren per week
  32 tot 36 uur per week

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Een (online) assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet.
 • Medewerkers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en rijksambtenaren hebben voorrang in de sollicitatieprocedure.
 • Neem voor meer informatie contact op met Jan Pruis, manager, via 06 – 46 35 80 31 of Adryan van der Veen, manager, via 06 – 51 29 27 12.
 • Vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Susan Schreijer, HR-adviseur, via 06 – 16 13 57 39.
 • Interesse in deze functie? Mail dan een motivatiebrief samen met jouw (bij voorkeur) Europass cv (www.europass.nl).
 • Je kunt reageren tot en met 29 februari 2020.

Doelgroep banenafspraak

Deze vacature is geschikt voor doelgroep banenafspraak. Tot de doelgroep banenafspraak horen de volgende groepen: Mensen met een Wajong-uitkering, mensen met een WSW-indicatie, mensen met een WIW of ID-baan, mensen uit de doelgroep van de Participatiewet die niet WML kunnen verdienen.

Vragen?

Recruiter_icon
Susan Schreijer, hr-adviseur
Telefoon: 06-16135739