Home VacaturesController Programmagelden

Controller Programmagelden

€3279,- tot €5039,-
Groningen
Master/doctoraal
Vacature afbeelding
Recruiter_icon
Informatie over de vacature
Marjan Hoogers, Manager Planning en Control
Telefoon: 06-48137508

Functieomschrijving

DUO is dé schakel tussen iedereen die met onderwijs te maken heeft: studenten, ouders, docenten, scholen, universiteiten, beleidsmakers en overheidsorganisaties. DUO is volop in beweging. Hierdoor liggen voor jou als Controller Programmagelden de uitdagingen voor het oprapen. Je werkt mee aan grootschalige projecten met maatschappelijke relevantie.

Jouw werk
Deze functie richt zich op het resultaatgebied Programmagelden. Hierdoor ben jij verzekerd van een afwisselend en breed takenpakket. Geen dag is hetzelfde. Als Controller Programmagelden heb je autonomie in je werk en krijg je de ruimte om te vernieuwen. Met jouw frisse blik; jouw kennis en expertise help jij DUO de organisatie en de dienstverlening nog beter op orde te krijgen. Dit doe je vanuit een bedrijfsproces-(business)perspectief.

Samenwerken
Samenwerken vinden wij binnen DUO belangrijk. Je werkt nauw samen met de collega’s binnen directie Control. Je bent het vaste aanspreekpunt richting de medewerkers van Financieel Economische Zaken OCW en richting de externe auditpartijen (o.a. Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer).

Beschrijving werkzaamheden
DUO voert in opdracht van het ministerie van OCW, SZW en FIN diverse wet- en regelgeving uit. De uitvoering leidt o.a. tot financiële transacties. Via de Rijksbegroting worden (meer)jaarlijks financiële middelen gereserveerd t.b.v. de uitvoering van de taken. De financiële middelen zijn vanuit DUO-perspectief te onderscheiden in een tweetal geldsoorten:
1. Apparaatskosten: alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de organisatorische taken van DUO (‘organisatiegeld’)
2. Programmagelden: alle financiële middelen bestemd voor de dienstverlening aan burgers en instellingen (‘beleidsgeld’)

Als Controller Programmagelden houd jij je bezig met het vraagstuk hoe we als DUO in control zijn en in control blijven op het verstrekken en ontvangen van programmagelden, de financiële verantwoording en informatievoorziening hieromtrent. Hiervoor werk je veel samen met de businesscontroller, de concerncontroller en het ministerie van OCW.

Jouw taken

 • Je stelt kaders en richtlijnen op ten aanzien van voorgenomen besluiten en proceswijzigingen met betrekking tot de primaire taakuitvoering met mogelijke financieel-economische en budgettaire gevolgen ;
 • Je adviseert en monitort op de voorgenomen besluiten en proceswijzigingen met betrekking tot de primaire taakuitvoering met mogelijke financieel- economische of budgettaire consequenties;
 • afgeven en vertalen van inrichtings- en begrotingsvoorschriften t.b.v. de verantwoording en informatievoorziening over de programmagelden;
 • analyseren van en adviseren n.a.v. het financiële beeld m.b.t. programmagelden;
 • bewaken van en adviseren over naleving van inrichtings- en begrotingsvoorschriften;
 • het (mede) verrichten van activiteiten t.b.v. de toetsing door de externe accountant van de financiële rekening en verantwoording van de baten en lasten alsmede vorderingen en verplichtingen als resultaat van programmagelden;
 • toetsen en monitoren van en adviseren n.a.v. de betrouwbaarheid van de informatievoorziening;
 • monitoren op en adviseren n.a.v. een ordelijk en gewaarborgd financieel beheer;
 • monitoren op en adviseren over KPI’s m.b.t. de rechtmatige, tijdige en doelmatige betaling van de programmagelduitgaven en de rechtmatige, tijdige en volledige inning van programmagelden ontvangsten;
 • functionele afstemming met business controllers en specialisten vanuit de andere aandachtsgebieden vanuit de directie Control.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en een relevante opleiding, zoals (bedrijfs)economie, controlling of accountancy, gevolgd;
 • Je hebt kennis van de auditmethodiek bij de Rijksoverheid en van de geldende regelgeving;
 • Je hebt meerdere jaren relevante ervaring in diverse audit- en adviestrajecten, met verschillende klanten;
 • Je bent succesvol in projectmatig werken, hebt enige ervaring met het aansturen van een adviestraject of klein team en kunt meerdere adviesrollen bekleden;
 • Je hebt ervaring in alle fases van het adviesproces;
 • Je bent goed in analyseren, hebt overtuigingskracht, kunt goed netwerken en bent je bewust van je omgeving;
 • Je bent sterk in plannen en organiseren, bent creatief en voelt een organisatie goed aan;
 • Je kunt zowel schriftelijk als mondeling je advies uitbrengen;
 • Je beschikt over de volgende competenties: analyserend vermogen; overtuigingskracht; omgevingsbewust; voortgangscontrole; netwerkvaardigheid en organisatiesensitiviteit.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris
  €3279,- tot €5039,- bruto per maand
 • Dienstverband
  Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week
  32 tot 36 uur per week

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB kun je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De vakantie-en eindejaarsuitkering zijn hier onder andere in opgenomen. Iedere maand bouw je een deel op. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor medewerkers die minimaal 58 jaar zijn én de laatste 5 jaar onafgebroken in dienst zijn bij de Rijksoverheid, en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet.
 • Rijksmedewerkers hebben voorrang in de sollicitatieprocedure.
 • Neem voor meer informatie contact op met Marjan Hoogers (manager Planning en Control), telefoonnummer 06-48137508.
 • Vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Susan Schreijer (HR-Adviseur), via 06-16135739.
 • Interesse in deze functie? Mail dan een motivatiebrief samen met jouw (bij voorkeur) Europass CV (www.europass.nl).
 • Je kunt reageren t/m 25 januari 2021. De gesprekken zullen op een nog nader te bepalen datum, online via Webex, plaatsvinden.
 • Controleer regelmatig je ongewenste/spam e-mailmap. Het kan voorkomen dat mailwisseling vanuit DUO in deze map(pen) terechtkomt.


 

Vragen?

Recruiter_icon
Susan Schreijer, HR-adviseur
Telefoon: 06-16135739