Organisatie

Organisatie

Organisatie 200 jaar studiefinanciering

200 jaar studiefinanciering

Kansen in het koninkrijk, Studiebeurzen 1815-2015

In 1815 stelde Koning Willem I een besluit vast waarin voor het eerst financiële ondersteuning toegekend werd aan ‘zodanige jonge lieden van goede aanleg, van wie omstandigheden van fortuin niet toelaten, op eigen kosten de lessen aan de hoge school bij te wonen’. Nu, ruim 200 jaar later, is het boek Kansen in het koninkrijk, Studiebeurzen 1815-2015 verschenen.

Geïnteresseerd in het boek? U kunt een paar voorbeeldpagina's van het boek inzien (pdf-bestand), het boek als e-book downloaden of het boek bij de boekhandel bestellen.

Het Koninklijk Besluit heeft geleid tot het idee om op 3 universiteiten onderzoek te laten doen. Dit zijn de universiteiten van Leiden, Utrecht en Groningen, waar in 1815 de eerste 70 studenten met overheidsbeurzen gingen studeren. Het onderzoek heeft geresulteerd in 3 promoties en het boek Kansen in het koninkrijk. De auteurs Pieter Slaman, Wouter Marchand en Ruben Schalk benaderen de geschiedenis van de Rijksstudiefinanciering vanuit een politieke, sociaal-emancipatorische en economische invalshoek. Samen werpen zij nieuw licht op aloude én actuele discussies rond studiebeurzen.