Organisatie

Organisatie

Organisatie Klachten over gebruik persoonsgegevens

Klachten over gebruik persoonsgegevens

Klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). 

Zorg ervoor dat u bij het indienen van een klacht bij de FG alle informatie verstrekt die voor het behandelen van uw klacht van belang kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan kopieën van de gevoerde correspondentie. Voor klachten die geen betrekking hebben op het gebruik van persoonsgegevens, heeft DUO een klachtenprocedure. 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming 
Kempkensberg 12 
Postbus 30155 
9700 LG Groningen