Naar Persberichten

Recordjaar voor Mijn diploma's

In 2020 zijn er ruim 1,4 miljoen diploma’s uit het Mijn diploma's van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) gedownload. Het is voor het eerst dat het aantal downloads in een jaar tijd boven het miljoen uitkomt. In Mijn diploma's registreert DUO alle diploma’s die erkend zijn door het ministerie van OCW: van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, tot en met het hoger onderwijs.

Gebruiksgemak blijkt in coronajaar

Het gemak van Mijn diploma's is in het afgelopen coronajaar voor veel mensen duidelijk geworden. Zo is in juni, de maand waarin veel scholieren normaal gesproken hun diploma halen, het aantal downloads verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Niet alle scholieren konden door de coronamaatregelen meteen over hun papieren diploma beschikken. Het lijkt erop dat veel scholieren toen een alternatief hebben gevonden door hun diploma wel te downloaden. Daarnaast is Mijn diploma's ook veel gebruikt door mensen die solliciteerden en daarvoor een behaald diploma moesten laten zien.

Fraude voorkomen

Mijn diploma's is ook een belangrijk middel om fraude te voorkomen. Manager Dik van der Wal: “We wijzen werkgevers in campagnes nadrukkelijk erop om tijdens sollicitaties te vragen naar een uittreksel uit Mijn diploma's. Papieren diploma’s worden nog wel eens nagemaakt. Een beveiligde PDF uit Mijn diploma's geeft de zekerheid dat het diploma echt is.” 

Een uittreksel uit Mijn diploma's geldt als een officieel document en een geldig bewijsstuk en kunnen ook bij verlies of diefstal van het oorspronkelijke diploma uitkomst bieden.

De beschikbaarheid van diploma’s in Mijn diploma's verschilt per onderwijstype. Via de diplomahulp op www.duo.nl is eenvoudig te achterhalen uit welke jaren een digitaal uittreksel is te downloaden. 

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten en het verzorgen van het proces diploma-erkenning en -legalisatie.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee