Laatste centrale loting voor tienduizenden studenten

Bijna 55.000 kandidaten hebben zich dit jaar aangemeld voor een lotingsstudie aan een hogeschool of universiteit. Vandaag ontvangen de meeste kandidaten bericht of ze zijn geplaatst of niet. Met deze loting komt een einde aan een tijdperk van ruim 40 jaar centrale loting. Vanaf het schooljaar 2017-2018 maakt de centrale loting door de Dienst Uitvoering Onderwijs plaats voor selectie door de onderwijsinstellingen zelf.

Cijfers laatste loting

Dit jaar meldden zich 54.213 personen aan voor een lotingstudie aan een hogeschool of universiteit in het aankomende studiejaar, 2016-2017. Dat zijn er 13.741 minder dan vorig jaar, toen zich 67.954 studenten aanmeldden voor een lotingstudie. Het aantal lotingsstudies is gedaald, zowel in het hoger onderwijs als in het wetenschappelijk onderwijs.

Aanmeldingen lotingstudies

Afschaffing centrale loting

In de ‘Wet kwaliteit in verscheidenheid’ is vastgelegd dat de centrale loting voor numerus fixus studies wordt afgeschaft. Onderwijsinstellingen gaan vanaf het studiejaar 2017-2018 studenten zelf selecteren. In de nieuwe selectiemethode wordt gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en de motivatie van de aspirant-student. Deze methode moet een betere match opleveren tussen de persoon en de opleiding en daardoor tot betere studieresultaten leiden.

Geschiedenis van de centrale loting

Het gewogen lotingssysteem werd vanaf 1975 gehanteerd. Toentertijd ging het alleen nog om een loting voor de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde. In de loop der tijd werd er voor steeds meer opleidingen geloot. In de eerste jaren alleen voor opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. Vanaf 1994 werd de centrale loting ook ingevoerd voor het hoger beroepsonderwijs. In 1999 werd de regelgeving aangepast en kregen scholieren met een gemiddeld eindexamencijfer van acht of hoger rechtstreeks toegang tot lotingstudies als geneeskunde. Tegelijkertijd werd ook de decentrale selectie ingevoerd. In het begin mochten opleidingen met een numerus fixus de helft van hun studenten ‘decentraal selecteren’. In 2011 werd dit uitgebreid tot maximaal 100%. Vanaf het schooljaar 2017-2018 komt de centrale loting ten einde en vindt de selectie enkel en alleen decentraal plaats.

Afronding loting studiejaar 2016-2017

Na de huidige lotingsronde bekijkt DUO wekelijks of er nieuwe studenten geplaatst kunnen worden. Dit kan omdat er soms plaatsen openvallen als geplaatste kandidaten zich terugtrekken. De loting gaat door tot en met 15 september 2016.

Meer informatie over de centrale loting

Afschaffing centrale loting

Loting 2016

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee