Naar Home

Controle uitwonendenbeurs

Als een student een beurs voor uitwonenden krijgt, controleren we of de student inderdaad uitwonend is. Onder andere met inschrijvingsgegevens van de gemeente en door huisbezoeken.

Proces controle uitwonendenbeurs

Geautomatiseerde selectie

Uit een lijst (dump) van alle studenten die op een bepaalde dag studiefinanciering ontvangen, worden de studenten geselecteerd die een beurs ontvangen én als uitwonend geregistreerd staan. Deze komen in een bronbestand.

Het risicomodel selecteert studenten in dit bronbestand op een combinatie van leeftijd, onderwijssoort en afstand tot de ouders. Elke student krijgt risicopunten toegewezen en wordt ingedeeld in een risicocategorie van 1 t/m 6 op een controlelijst.

  • Het gebruik van het risicoprofiel is opgeschort sinds 21 juni 2023.

Bureaufase

Medewerkers van DUO nemen de controlelijst door op volgorde van risico, van boven naar beneden. Ze kijken naar de woonsituatie van een student en raadplegen daarbij de Basisregistratie Personen (BRP). Daarna wordt de student geselecteerd voor een huisbezoek of ervan uitgesloten.

De criteria voor huisbezoek zijn bijvoorbeeld: ingeschreven staan op een adres zonder woonfunctie, op een adres met te veel bewoners, of bij een gezin met kleine kinderen. Mogelijk woont de student dan niet daadwerkelijk op dat adres.

Een student wordt uitgesloten voor huisbezoek als deze bijvoorbeeld in een studentenhuis woont of samenwoont. De kans is dan groot dat de student daadwerkelijk zelfstandig woont, en niet bij de ouders.

Huisbezoek

Een extern bureau voert in opdracht van DUO huisbezoeken uit en controleert of een student daadwerkelijk op het opgegeven adres woont. Als een huisbezoek niet mogelijk is, vindt er incidenteel een buurtonderzoek plaats. Het externe bureau maakt een rapport en stuurt dat naar DUO.

Beoordeling

DUO beoordeelt het rapport over het huisbezoek en concludeert of de student wel of niet terecht een uitwonendenbeurs ontvangt. DUO stuurt de student een besluit. Het te veel ontvangen bedrag wordt teruggevorderd. Er kan ook een boete worden opgelegd. De student kan bezwaar maken en in beroep gaan.

Een samenvatting van de controle uitwonendenbeurs staat hier: 

Privacy

Op de pagina Privacyverklaring en inzagerecht leest u meer over het gebruik van persoonsgegevens bij de controle uitwonendenbeurs.

Onderzoek

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft PricewaterwaterhouseCoopers onderzoek gedaan naar de uitvoering van de controle uitwonendenbeurs door DUO. Hun rapport vindt u op rijksoverheid.nl Link opent externe pagina .

DUO heeft zelf ook een onderzoek naar de controle uitwonendenbeurs uit laten voeren. Dat rapport en het vervolgrapport vindt u hieronder.