Naar Kinderopvang

Persoon koppelen aan kinderopvangorganisatie

Iemand die zich inschrijft in het personenregister kinderopvang moet daarna gekoppeld worden. Dit doet de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau.

Wanneer koppelen

Op of direct na 1 maart 2018:

  • uitzendkrachten
  • stagiairs
  • vrijwilligers
  • zelfstandigen
  • structureel aanwezigen

Uiterlijk 30 juni 2018:

  • personen die al continu gescreend worden
  • bestuurders en eigenaren

Inloggen met eHerkenning

Organisaties moeten inloggen met eHerkenning. Dit is een soort DigiD voor bedrijven. U hebt een eHerkenningsmiddel op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. U kunt eHerkenningsmiddelen aanvragen bij een van de 6 erkende leveranciers.

Machtigen medewerkers

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden. Alle medewerkers die personen moeten kunnen koppelen, hebben een eigen eHerkenningsmiddel nodig. Daarnaast moet u de medewerkers machtigen voor de dienst ‘Personenregister kinderopvang – Kinderopvangorganisaties’. Deze machtiging wordt gekoppeld aan hun eHerkenningsmiddel. Zo zorgt u ervoor dat alleen bevoegde personen van uw organisatie toegang krijgen tot het register.

Wat moet u doen?

  1. Vraag eHerkenning aan. U hebt betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger nodig. Binnen een paar dagen ontvangt u uw inloggegevens.
  2. Log in op het personenregister.
  3. Koppel de persoon aan uw organisatie. U kunt meerdere personen tegelijk koppelen.
Downloads
Beschrijving


De titel verschijnt in beeld op een geel vlak: Koppelen in het Personenregister kinderopvang
Het beeld gaat naar de startpagina van het personenregister kinderopvang.

00:00:05,820 --> 00:00:11,320 Om personen te kunnen koppelen, moet u als organisatie inloggen op het Personenregister.
00:00:11,460 --> 00:00:15,240 U heeft hiervoor eherkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 2+.

In beeld wordt de tegel “Personen koppelen (voor organisaties)” uitgelicht. Er verschijnt het logo voor eHerkenning en er verschijnt een groene rand rond het vak “2+”.

00:00:15,840 --> 00:00:18,260 Log in met eherkenning.

Er verschijnt een muiswijzer en deze gaat naar de knop “Koppelen” in de tegel “Personen koppelen (voor organisaties)”. Het beeld verandert naar een eHerkenningsscherm van Digidentity. De muiswijzer gaat naar een invulveld voor een gebruikersnaam. Er wordt met een fictieve gebruikersnaam ingevuld. De muiswijzer gaat naar een invulveld voor het wachtwoord en er wordt een fictief wachtwoord ingevoerd. De muiswijzer gaat naar “Inloggen”.
Het beeld gaat naar de beveiligde omgeving van het Personenregister kinderopvang. Boven in het beeld staat in een geel vlak een gele waarschuwing dat er 1 gevraagde koppeling is, met een link “Bekijk alle gevraagde koppelingen”. Daaronder staat een tegel “Koppel een persoon” met invulvelden voor “BSN”, “Geboortedatum” en “Ontkoppelen op (optioneel)”. Onder in beeld staat een tegel voor “Gegevens van uw organisatie” en een tegel voor “Uw koppelingen”.

00:00:26,300 --> 00:00:31,120 Wanneer u koppelverzoeken heeft ontvangen,
ziet u deze bovenaan het scherm.

Het gele vak wordt uitgelicht en vervolgens gaat de muiswijzer naar de link “Bekijk alle gevraagde koppelingen”.

In beeld verschijnt een grijze balk met 1 gevraagde koppeling van een fictieve gebruiker. Er staan twee opties achter de gebruiker: “Koppelen” en “Afwijzen”.

00:00:32,440 --> 00:00:35,940 U kunt de persoon koppelen of het koppelverzoek afwijzen.

De muiswijzer gaat naar de link “Koppelen” en vervolgens verschijnt een groen vlak waarin staat dat de gebruiker is gekoppeld aan de organisatie. De muiswijzer gaat naar een “Terug” knop linksboven en het beeld verandert in het hoofdscherm van het Personenregister kinderopvang. Het gele vlak met de gevraagde koppeling(en) is verdwenen.

00:00:39,320 --> 00:00:44,140 Ook als u geen koppelverzoeken heeft, kunt u personen koppelen die staan ingeschreven.
00:00:44,320 --> 00:00:46,280 Hiervoor moet u het burgerservicenummer...
00:00:46,280 --> 00:00:48,780 en de geboortedatum van de persoon invullen.

De muiswijzer gaat naar de tegel “Koppel een persoon” naar het invulveld bij “BSN”. Er wordt een fictief BSN ingevuld. De muiswijzer gaat naar het invulveld “Geboortedatum” en een fictieve geboortedatum wordt ingevuld.

00:00:52,040 --> 00:00:55,400 Als voor een tijdelijke medewerker een einddatum bekend is,...
00:00:55,400 --> 00:00:58,240 kunt u ook direct een ontkoppeldatum invullen.

De muiswijzer gaat naar het invulveld bij “Ontkoppelen op (optioneel)” en er wordt een fictieve ontkoppeldatum ingevuld. De muiswijzer gaat dan naar de knop “Koppelen” en er verschijnt een groen vlak dat de persoon is gekoppeld.

00:01:01,500 --> 00:01:07,400 U kunt op elk moment een overzicht bekijken van alle personen die aan uw organisatie gekoppeld zijn.

De tegel “Uw koppelingen” wordt uitgelicht. Na de voice over gaat de muiswijzer daar naar de link “Bekijk alle gekoppelde personen”. In beeld verschijnen vier gekoppelde personen (BSN, naam, gekoppeld op, ontkoppeld op)

00:01:08,620 --> 00:01:12,640 En als iemand niet meer voor u werkt of niet meer structureel aanwezig is,...
00:01:12,640 --> 00:01:14,900 dan moet u deze persoon ontkoppelen.

De tweede persoon wordt uitgelicht en de muiswijzer gaat naar de aanklikbare naam. In beeld verschijnen meer gegevens van de persoon en de knop “Verbreek koppeling”. De muiswijzer gaat naar deze knop. Het beeld met de gekoppelde personen verschijnt weer en er verschijnt een groen vlak met een melding dat de persoon niet meer gekoppeld is.

00:01:17,840 --> 00:01:20,300 Zo blijft het register actueel.

De drie overgebleven personen worden uitgelicht.

De aftiteling verschijnt in beeld: Personenregister Kinderopvang: samen werken we aan een veiliger kinderopvang.

Ontkoppelen

Als iemand niet meer voor u werkt of niet meer structureel aanwezig is, moet u diegene ontkoppelen in het personenregister. Zo blijft het register actueel. Bovendien kan iemand zich alleen uitschrijven als hij niet meer gekoppeld is aan een kinderopvangorganisatie.