Naar Kinderopvang

Personenregister kinderopvang: hoe het werkt

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Zo kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen. Met als doel een veiliger kinderopvang.

Waarom registreren?

Om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten, is de overheid in 2013 gestart met het continu screenen van vaste medewerkers, gastouders en hun volwassen huisgenoten. We kijken dagelijks of ze strafbare feiten hebben gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang. Met het personenregister kinderopvang breiden we deze screening uit naar iedereen die in de kinderopvang werkt en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig heeft.

Wie moet zich inschrijven?

 • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
 • gastouders en hun volwassen huisgenoten
 • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
 • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
 • uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
 • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Inschrijven in 2 stappen

 1. Inschrijven met een geldige VOG. Dit doet de inschrijfplichtige zelf. 
 2. Koppelen aan de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau. Dit doet de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau.

Zonder inschrijving niet werken

Inschrijven en koppelen zijn voorwaarden om te mogen werken in de kinderopvang. De houder van de kinderopvang is verantwoordelijk voor de inschrijving en koppeling van alle inschrijfplichtigen binnen zijn organisatie. Als dit niet op tijd gebeurt, kan de houder een boete krijgen van de gemeente.

VOG en continue screening

Het screenen verloopt als volgt:

 • De inschrijfplichtige moet bij inschrijving het kenmerk van zijn VOG doorgeven. Zo controleren we of iemand strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang.
 • De Justitiële Informatiedienst (Justid) controleert daarna dagelijks of de geregistreerde persoon zo'n strafbaar feit heeft gepleegd. Is dit het geval, dan krijgt DUO een signaal.
 • DUO informeert de GGD, de GGD informeert de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau.
 • De inschrijfplichtige moet een nieuwe VOG aanvragen. Zonder nieuwe VOG mag deze persoon niet meer werken in de kinderopvang.

Op justis.nl vindt u meer informatie over continue screening.  Of raadpleeg de Handleiding continue screening kinderopvang op Rijksoverheid.nl

Wie heeft toegang tot het register?

Het personenregister is niet openbaar. Wie ingeschreven staat, kan altijd zijn gegevens inzien. Verder mogen de volgende instanties gebruikmaken van het register:

 • Justid. Deze dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gebruikt het register voor de continue screening.
 • De kinderopvangorganisatie waaraan iemand gekoppeld is. Die kan de naam, geboortedatum, het burgerservicenummer en het kenmerk van de VOG zien.
 • De GGD. De GGD gebruikt het register om te controleren of iedereen op de opvanglocatie ingeschreven staat.
 • DUO. DUO beheert het register en handelt de signalen uit de continue screening af.