Personenregister kinderopvang

Samen maken we de kinderopvang veiliger


Over het personenregister

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Op die manier kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen. Zo maken we samen de kinderopvang veiliger.
Downloads
Beschrijving

1
00:00:00,040 --> 00:00:03,040
LEVENDIGE MUZIEK

2
00:00:11,600 --> 00:00:14,960
VOICE-OVER: Samen werken we
aan een goede en veilige kinderopvang.

3
00:00:15,120 --> 00:00:19,080
Daarom worden vaste medewerkers,
gastouders en hun volwassen huisgenoten...

4
00:00:19,240 --> 00:00:22,280
...sinds maart 2013
continu gescreend.

5
00:00:23,000 --> 00:00:27,440
Met de invoering van het Personenregister
kinderopvang per 1 maart 2018...

6
00:00:27,600 --> 00:00:31,360
...breiden we dit uit naar continue
screening van alle medewerkers.

7
00:00:31,520 --> 00:00:36,320
Dus inclusief stagiairs, uitzendkrachten,
zelfstandigen en vrijwilligers.

8
00:00:38,240 --> 00:00:41,280
GHARIBA BOUKOUAYEL: Wij werken
in principe met een vaste invalpool...

9
00:00:41,440 --> 00:00:46,000
...in de kinderopvang, maar we maken
ook gebruik van uitzendkrachten.

10
00:00:46,160 --> 00:00:49,320
Wanneer een uitzendkracht
op dit moment bij ons komt werken...

11
00:00:49,480 --> 00:00:53,120
...dan willen wij
een Verklaring Omtrent het Gedrag zien...

12
00:00:53,280 --> 00:00:57,680
...waaruit blijkt dat het geen bezwaar vormt
voor het werken in een kinderopvang...

13
00:00:57,840 --> 00:01:00,520
...maar daarbij wordt alleen maar gekeken
naar het verleden.

14
00:01:00,680 --> 00:01:05,760
Ik vind het een mooie ontwikkeling dat met
het personenregister uitzendkrachten...

15
00:01:05,920 --> 00:01:08,840
...net als vaste medewerkers
continu gescreend worden.

16
00:01:09,000 --> 00:01:11,200
VOICE-OVER: Iedereen
die woont of werkt op een locatie...

17
00:01:11,360 --> 00:01:13,280
...waar kinderen
worden opgevangen...

18
00:01:13,440 --> 00:01:15,840
...of die toegang heeft
tot de gegevens van de kinderen...

19
00:01:16,000 --> 00:01:18,000
...moet zich inschrijven
in het register.

20
00:01:18,720 --> 00:01:22,720
Dit geldt ook voor personen die tijdens
opvanguren structureel aanwezig zijn...

21
00:01:22,880 --> 00:01:26,200
...op een opvanglocatie,
zoals bijvoorbeeld een schoonmaakster.

22
00:01:27,080 --> 00:01:29,280
DORINE RENTING:
Als gastouder ben ik verantwoordelijk...

23
00:01:29,440 --> 00:01:31,320
...voor de veiligheid
van de kinderen.

24
00:01:31,480 --> 00:01:35,960
En daarom vind ik het heel belangrijk
dat ik nadenk over wie ik hier toelaat.

25
00:01:36,120 --> 00:01:37,720
Ik heb er ook
bewust voor gekozen...

26
00:01:37,880 --> 00:01:42,320
...om mijn schoonmaakster
buiten de werktijden langs te laten komen.

27
00:01:42,480 --> 00:01:44,720
Want ik zou het
ook niet meer dan normaal vinden...

28
00:01:44,880 --> 00:01:48,400
...dat als ik haar uitnodig
onder de werktijden...

29
00:01:48,560 --> 00:01:52,000
...dat zij dan zich inschrijft
bij het personenregister.

30
00:01:53,120 --> 00:01:54,840
VOICE-OVER:
Nadat iemand is ingeschreven...

31
00:01:55,000 --> 00:01:59,040
...moet de kinderopvangorganisatie
deze persoon aan de organisatie koppelen.

32
00:01:59,200 --> 00:02:03,360
Na inschrijving in het personenregister
wordt iedereen continu gescreend...

33
00:02:03,520 --> 00:02:07,640
...op strafbare feiten die belemmerend zijn
voor het werken met kinderen.

34
00:02:07,800 --> 00:02:10,480
En als er bij iemand
een strafbaar feit geconstateerd wordt...

35
00:02:10,640 --> 00:02:14,800
...dan mag deze persoon
niet meer werken in de kinderopvang.

36
00:02:14,960 --> 00:02:18,080
EVELINE CABOT: Ik ben erg blij
met de invoering van het personenregister...

37
00:02:18,240 --> 00:02:21,760
...want ik draag toch mijn kind over
aan de zorg van anderen...

38
00:02:21,920 --> 00:02:23,960
...gedurende meerdere dagen
in de week...

39
00:02:24,120 --> 00:02:27,320
...en het geeft me een goed gevoel
als dat zo veilig mogelijk gebeurt.

40
00:02:28,080 --> 00:02:30,520
Honderd procent garantie
heb je natuurlijk nooit.

41
00:02:30,680 --> 00:02:34,680
Maar de invoering van dit register
draagt wel enorm bij...

42
00:02:34,840 --> 00:02:38,760
...aan de veiligheid van onze kinderen,
en dat geeft mij een heel goed gevoel.

43
00:02:38,920 --> 00:02:40,440
VROUW:
Dag. Dag.

44
00:02:40,600 --> 00:02:45,600
DE LEVENDIGE MUZIEK
SPEELT VERDER EN STOP DAN

Wie moet zich inschrijven?

 • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
 • gastouders en hun volwassen huisgenoten
 • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
 • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
 • uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
 • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Structureel aanwezig: richtlijn

Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt.

Inschrijven in 2 stappen

1. Inschrijven

Dit doet de inschrijfplichtige zelf. Inschrijven kan alleen met DigiD en een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG mag op het moment van inschrijven niet ouder zijn dan 2 maanden.

Er geldt een uitzondering voor personen die vóór 1 maart 2018 al continu gescreend worden. Zij mogen hun bestaande VOG gebruiken als die is afgegeven ná 1 maart 2013.

Dit geldt voor:

 • houders van kinderopvangorganisaties
 • gastouders en hun volwassen huisgenoten
 • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
 • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
 • een deel van de bestuurders
Welke VOG moet een bestuurder gebruiken?
 1. Bestuurders die volgens die Kamer van Koophandel als 'bestuurder' of 'eigenaar' van uw organisatie geregistreerd staan, werden vóór 1 maart 2018 al continu gescreend. Deze bestuurders kunnen bij inschrijving gebruik maken van de bestaande VOG, als deze is afgegeven ná 1 maart 2013.
 2. Bestaat uw organisatie uit meerdere bestuurslagen? Dan is het mogelijk dat de bestuurders nog niet continu werden gescreend. Deze personen kunnen zich op of direct na 1 maart 2018 inschrijven met de bestaande VOG. Lukt inschrijven niet? Vraag dan alsnog een nieuwe VOG aan.
 3. De volgende bestuurders werden voor 1 maart 2018 in ieder geval nog niet continu gescreend:
 • vennoten
 • maten
 • personen krachtens statuten
 • leden van besturend orgaan
 • leden van leidinggevend orgaan
 • leden rederij
 • mede-eigenaren
Daarom moeten zij een VOG hebben die op het moment van inschrijven niet ouder is dan 2 maanden.

2. Koppelen

Na de inschrijving moet de persoon gekoppeld worden aan de organisatie. Dit doet de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau. Koppelen kan alleen met eHerkenning.

Wanneer inschrijven en koppelen

Op of direct na 1 maart 2018:

 • uitzendkrachten
 • stagiairs
 • vrijwilligers
 • zelfstandigen
 • structureel aanwezigen

Uiterlijk 30 juni 2018:

 • personen die al continu gescreend worden
 • bestuurders en eigenaren

Inschrijven is gratis tot en met 30 juni 2018. Daarna kost het eenmalig € 12,-.

Veelgestelde vragen

Kies het onderwerp van uw vraag.
Structurele aanwezigheid

Wat wordt in de richtlijn bedoeld met ‘minimaal een half uur per 3 maanden’? Gaat het om een totale aanwezigheid van een half uur, of om een half uur aaneengesloten per 3 maanden?

De richtlijn geldt voor aaneengesloten aanwezigheid van minimaal een half uur per 3 maanden.

Geldt de richtlijn op het niveau van een opvanglocatie of op het niveau van een organisatie? Wat als iemand op meerdere locaties van een organisatie komt?

De richtlijn geldt voor individuele personen in relatie tot een specifieke opvanglocatie. Wanneer iemand op meerdere locaties van eenzelfde organisatie komt, moet voor elke opvanglocatie afzonderlijk bekeken worden of deze persoon structureel aanwezig is.

Moeten ouders die de kinderen brengen en halen zich ook inschrijven?

Ouders die kinderen komen brengen (of halen) hoeven zich niet in te schrijven in het register. Ook niet wanneer zij wat langer blijven om bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken.

Hoe werkt het wanneer een kind structureel opgehaald wordt door een ander familielid of door een buurvrouw? Moet deze persoon dan ook ingeschreven en gekoppeld worden?

Andere personen die kinderen komen brengen en halen, hoeven zich niet in te schrijven in het register. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers.

Wie moet zich inschrijven wanneer de opvang bij de vraagouder thuis plaatsvindt?

Als de opvang op het adres van de ouders plaatsvindt, hoeft alleen de gastouder zich in te schrijven in het personenregister. De aanwezigheid van andere personen tijdens opvanguren is de verantwoordelijkheid van de ouders.

Moeten personen zoals een tuinman, aannemer of klusjesman zich ook inschrijven?

Een klusjesman die regelmatig op de locatie aanwezig is, moet zich inschrijven in het register. Uitgangspunt hierbij is de richtlijn: aanwezigheid van minimaal eens per 3 maanden een half uur. Komt hij echter vóórdat de opvang begint of na sluitingstijd, dan is inschrijving niet nodig. Ook is er geen inschrijving nodig als het een eenmalige klus betreft die niet langer duurt dan een aangesloten periode van 2 weken, waarbij er geen directe betrokkenheid bij of verantwoordelijkheid voor de kinderen is.

De inwonende, meerderjarige huisgenoot van de gastouder neemt regelmatig een vriend(in) mee naar huis. Moet deze vriend(in) zich ook inschrijven?

Alleen als deze vriend(in) structureel aanwezig is tijdens de opvanguren, moet hij of zij zich inschrijven in het personenregister. Uitgangspunt voor structurele aanwezigheid is de richtlijn: aanwezigheid van minimaal eens per 3 maanden een half uur.

Moet een uitwonend, meerderjarig kind zich ook inschrijven als hij of zij tijdens de vakanties thuis is?

Als het meerderjarige kind structureel aanwezig is tijdens de opvanguren, moet hij of zij zich inschrijven in het personenregister. Uitgangspunt voor structurele aanwezigheid is de richtlijn: aanwezigheid van minimaal eens per 3 maanden een half uur.

Als familie van een gastouder uit het buitenland voor een aantal weken naar Nederland komt, moeten zij zich dan ook inschrijven? Zo ja, hoe krijgen zij dan een Nederlandse VOG?

Als de familie een aantal weken aanwezig is in de woning van een gastouder, kan dit gelden als structurele aanwezigheid tijdens opvanguren. Uitgangspunt voor structurele aanwezigheid is de richtlijn: aanwezigheid van minimaal eens per 3 maanden een half uur.

Als de familieleden de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen zij een VOG aanvragen bij Dienst Justis. Met deze VOG kunnen zij zich inschrijven in het register.

Als zij niet de Nederlandse nationaliteit hebben én ook niet in Nederland wonen of werken, kunnen zij geen VOG aanvragen en zich dus ook niet inschrijven in het register. Deze situatie vraagt daarom misschien om maatwerk. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de lokale GGD en de situatie bespreken met de toezichthouder.

Uitzendkrachten en stagiairs

Zijn uitzendbureaus op de hoogte van het personenregister kinderopvang?

Ja, DUO heeft alle uitzendbureaus in de kinderopvang gemaild. De meeste landelijke uitzendbureaus zijn via hun hoofdkantoor geïnformeerd over het personenregister. Ook hebben brancheorganisaties een nieuwsbericht over het personenregister verspreid onder hun achterban.

Hoe werkt het inschrijven en koppelen bij uitzendkrachten? Wie doet wat?

Uitzendkrachten moeten zich per 1 maart inschrijven in het personenregister. Hiervoor hebben zij een geldige VOG nodig die bij het inschrijven niet ouder is dan 2 maanden.
Uitzendkrachten die vóór 1 januari 2018 al in de kinderopvang werkten, moeten een nieuwe VOG aanvragen. Het uitzendbureau moet deze VOG-aanvraag opstarten. Ook als de uitzendkracht tijdelijk niet in de kinderopvang werkt, is het verstandig dat hij of zij zich wel alvast inschrijft. Dan kan de kinderopvangorganisatie de uitzendkracht direct koppelen bij inhuur. Als de uitzendkracht stopt, moet de kinderopvangorganisatie de uitzendkracht weer ontkoppelen.

Moet een uitzendkracht per dienst ontkoppeld worden?

Dit ligt aan de situatie. Een uitzendkracht die op vaste dagen in de week wordt ingehuurd, hoeft niet steeds te worden ontkoppeld. Een uitzendkracht die eenmalig wordt ingehuurd en waarvan niet duidelijk is of én wanneer hij of zij weer wordt ingehuurd, moet wel worden ontkoppeld.

Een uitzendkracht of stagiair heeft al een VOG. Kan hij of zij die gebruiken voor de inschrijving in het personenregister?

Op het moment van inschrijven mag de VOG niet ouder zijn dan 2 maanden. Anders moet de uitzendkracht of stagiair een nieuwe VOG aanvragen. Dit hoeft dan nog maar 1 keer. Door de invoering van het personenregister hoeven uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen hun VOG voortaan niet meer iedere 2 jaar te vernieuwen.

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de nieuwe VOG voor een uitzendkracht? Het uitzendbureau of de inhuurder?

Het aanvraagproces voor een VOG wijzigt niet door de invoering van het personenregister. Uitzendbureaus blijven verantwoordelijk voor de nieuwe VOG-aanvraag van hun uitzendkrachten. De kosten voor de VOG komen in principe voor rekening van het uitzendbureau.

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de nieuwe VOG voor een stagiair. De school of de werkgever?

Het aanvraagproces voor een VOG wijzigt niet door de invoering van het personenregister. Bij een stagiair kan de school óf de kinderopvangorganisatie de opdrachtgever van de VOG zijn. Dat is nu ook al zo, afhankelijk van de afspraken tussen de school en de kinderopvangorganisatie. De kosten van de VOG komen voor rekening van degene die de VOG aanvraagt.

Als er sprake is van een snuffelstage, hoeft de stagiair zich niet in te schrijven. Wat wordt verstaan onder een snuffelstage?

Bij een snuffelstage maakt een scholier of student kortdurend en onbetaald kennis met de kinderopvang. Wanneer de snuffelstagiair voor zijn of haar opleiding niet langer dan 2 aaneengesloten weken werkzaam is op de opvanglocatie, is inschrijving in het register niet nodig.

Inschrijfplicht overige personen

Moet de achterwacht van een gastouder zich ook inschrijven?

De achterwacht hoeft op dit moment geen VOG te hebben. Dit verandert (vooralsnog) niet met de invoering van het personenregister. De achterwacht hoeft zich dus niet in te schrijven. Voorwaarde is wel dat de achterwacht incidenteel aanwezig is, bij een calamiteit. Wanneer de achterwacht minimaal eens per 3 maanden een half uur of langer aanwezig is, is er sprake van structurele aanwezigheid. In dat geval moet de achterwacht zich wél inschrijven in het personenregister.

Hoe werkt het met ophaaldiensten die worden geleverd door taxicentrales? Moet de taxichauffeur ook ingeschreven en gekoppeld worden?

Ja, als de taxicentrales in opdracht werken van de kinderopvangorganisatie, vallen zij onder de Wet kinderopvang. Hun taxichauffeurs zijn dan VOG-plichtig. Dat is nu ook al zo. Taxichauffeurs die voor een kinderopvangorganisatie werken, moeten zich dus met een geldige VOG inschrijven in het personenregister. Na inschrijving moet de houder de chauffeurs aan de kinderopvangorganisatie koppelen.

Als een pedagogisch medewerker van de organisatie meerijdt met de taxichauffeur, moet de chauffeur dan nog steeds ingeschreven en gekoppeld worden?

Ja, als de taxichauffeur in opdracht van de kinderopvangorganisatie werkt, moet hij of zij ingeschreven en gekoppeld zijn in het personenregister kinderopvang. Ook wanneer een pedagogisch medewerker meerijdt.

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van een nieuwe VOG? Het taxibedrijf of de kinderopvangorganisatie?

De kosten van de VOG komen voor rekening van degene die de VOG aanvraagt: het taxibedrijf. Aanvrager en houder kunnen onderling afspraken maken over vergoeding van de kosten door de houder. Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) is dit echter niet verplicht.

Hoe werkt het wanneer een organisatie gebruikmaakt van een gedeelde locatie, bijvoorbeeld een sportlocatie? Moet dan iedereen die daar werkzaam is tijdens de opvang ingeschreven en gekoppeld zijn?

Ook personeel van andere organisaties moet zich inschrijven in het register als zij werkzaamheden verrichten voor de kinderopvang. Bijvoorbeeld een medewerker van een sportschool. Dat is nu ook al zo. De houder van de kinderopvangorganisatie is hiervoor verantwoordelijk.

Moeten kinderopvangorganisaties zich ook inschrijven?

Kinderopvangorganisaties hoeven zich als rechtspersoon niet in te schrijven in het personenregister. De bestuurders van de kinderopvangorganisatie moeten zich wél inschrijven. Zij kunnen hiervoor hun bestaande VOG gebruiken als deze is afgegeven ná 1 maart 2013.

Inschrijven en koppelen

Waar vind ik mijn VOG-kenmerk?

Om u in te schrijven hebt u een geldige Nederlandse Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Het kenmerk vindt u op uw VOG, achter 'Ons kenmerk'. Het is 14 tot 18 cijfers lang óf begint met NP of RP gevolgd door 8 cijfers.

Voorbeelden:
999901201402150000
NP12345678

Hoe staat een organisatie vermeld in het personenregister?

De manier waarop organisaties zijn opgenomen in het personenregister, komt overeen met hoe zij ingeschreven staan in het landelijk register kinderopvang (LRK). Als een houder meerdere voorzieningen heeft, worden deze onder de houder getoond.

Kan een persoon bij het inschrijven aangeven aan welke organisatie hij of zij gekoppeld wil worden?

Ja, iemand kan in het register de houder of de voorziening opzoeken waaraan hij of zij gekoppeld wil worden. Vervolgens kan diegene via het register een ‘koppelverzoek’ indienen bij de betreffende houder.

Het is mogelijk om te zoeken op (een deel van) de naam van de houder of de voorziening. Het zoekresultaat kan verfijnd worden door ook (een deel van) het adres in te vullen. Daarnaast is het mogelijk om te zoeken op het KvK-nummer van de houder.

Wanneer een kinderopvangorganisatie een dochteronderneming of een franchisenemer is van een moedermaatschappij, aan wie moeten de personen dan gekoppeld worden?

De gegevens uit het landelijk register kinderopvang (LRK) zijn leidend voor het bepalen aan wie een persoon gekoppeld moet worden. Personen moeten gekoppeld worden aan de organisatie die volgens het LRK verantwoordelijk is voor de voorziening waar deze persoon werkt of woont.

Als een persoon op meerdere locaties van een kinderopvangorganisatie werkt, moet deze persoon dan aan alle locaties gekoppeld worden?

Nee, personen moeten aan de houder van een kinderopvangorganisatie gekoppeld worden. Met die koppeling mogen zij voor alle locaties van de kinderopvangorganisatie werken.

Kan een persoon zien aan wie hij gekoppeld is?

Ja, in het personenregister heeft iedereen inzage in zijn eigen gegevens, inclusief de organisaties aan wie hij of zij gekoppeld is. Bovendien ontvangt men nadat men gekoppeld is een bericht hierover via de Berichtenbox, e-mail of post.

Krijgt een persoon een bericht wanneer hij ontkoppeld is?

Ja, in het personenregister kan een persoon aangeven berichten te willen ontvangen in geval van wijzigingen in zijn inschrijvingsstatus. Op het moment dat een organisatie bijvoorbeeld een persoon koppelt of ontkoppelt, genereert het register een automatisch bericht. Het is mogelijk om berichten te ontvangen via de Berichtenbox, e-mail of post.

Wanneer iemand 4 maanden ongekoppeld in het register staat, wordt deze persoon automatisch uitgeschreven. Eventueel kan eenmalig verlenging met 9 maanden aangevraagd worden. Als er in deze 9 maanden weer een nieuwe koppeling is, gevolgd door een ontkoppeling, wat gebeurt er dan?

De cyclus van 4 maanden inclusief de mogelijkheid tot eenmalige verlenging met 9 maanden start opnieuw.

Krijgt een organisatie een bericht op moment dat een persoon zich heeft ingeschreven?

Nee, dat gebeurt niet automatisch. Een persoon die zich inschrijft, kan de organisatie wel een koppelverzoek sturen via het register. De houder krijgt dit koppelverzoek via een ‘banner’ in beeld, zodra de houder inlogt op het personenregister. De organisatie hoeft het koppelverzoek alleen te accepteren om de koppeling tot stand te brengen.

Als iemand geen koppelverzoek verstuurt, maar wel staat ingeschreven, is het voor de organisatie nog steeds mogelijk om deze persoon aan de organisatie te koppelen. De houder kan op basis van burgerservicenummer en geboortedatum een persoon in het personenregister opzoeken en diegene daarna koppelen.

Kunnen organisaties een overzicht uitdraaien van gekoppelde personen?

Als een houder met eHerkenning inlogt op het personenregister, kan de houder te allen tijde zien wie aan de organisatie is gekoppeld. Dit is echter een online overzicht. Het is niet mogelijk om het overzicht te exporteren naar een andere applicatie zoals bijvoorbeeld Excel.

Problemen met inschrijven en koppelen

Waarom wordt mijn VOG afgekeurd?

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

1. Het kenmerk van de VOG is niet juist opgevoerd. Vergelijk het kenmerk dat u hebt ingevoerd met de cijferreeks achter ‘Ons kenmerk’ op de VOG. 

2. U vult het VOG-kenmerk van iemand anders in. Iedere persoon die zich moet inschrijven, moet zelf met DigiD inloggen en het kenmerk van zijn eigen VOG registreren. 

3. Uw VOG is niet afgegeven voor de juiste aspecten.
Voor het inschrijven in het Personenregister kinderopvang moet een VOG zijn afgegeven met één van de volgende screeningsprofielen:
- voor VOG NP geldt de voorkeursinschrijving met een afgegeven VOG NP voor het functieaspect 84 of 86.
- voor VOG RP kan dit met een met een afgegeven VOG RP met als doel “inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen”.

Een natuurlijk persoon kan zich voorlopig ook inschrijven in het personenregister met een VOG die is afgegeven op 1 van de volgende specifieke screeningsprofielen:
- VOG NP voor specifiek screeningsprofiel 40 (vakantiegezinnen en adoptie)
- VOG NP specifiek screeningsprofiel 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier)
- VOG NP specifiek screeningsprofiel 60 (onderwijs)

4. U bent pasgeleden in dienst gekomen bij een kinderopvangorganisatie.
Bent u korter dan 3 maanden in dienst, dan wordt uw VOG mogelijk onterecht afgekeurd. Probeer het 3 maanden nadat u in dienst kwam opnieuw in te schrijven met uw huidige VOG. Lukt het dan ook niet, neem dan contact op met de helpdesk Personenregister kinderopvang: 050-599 8054 (optie 2).

5. Uw VOG is te oud:
Als u voor 1 maart 2018 al continu gescreend werd, mag uw VOG van 1 maart 2013 of later zijn. Onderstaande groepen vielen voor 1 maart 2018 nog niet onder de continue screening. Zij kunnen zich inschrijven met een VOG van maximaal 2 maanden oud. 
- Stagiairs die niet op de loonlijst staan (voor een stagevergoeding)
- Uitzendkrachten
- Vrijwilligers
- Zelfstandigen
- Structureel aanwezigen
- Mensen die op het adres van een kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang wonen.
- Medewerkers die niet op de loonlijst staan van een kinderopvangorganisatie die volgens het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) de ‘houder’ is van de voorziening. DUO onderzoekt wie er volgens het UWV werken bij alle houders in het LRK. Medewerkers die in dienst zijn bij een overkoepelende organisatie, worden op dit moment niet gescreend.
- Een deel van de bestuurders: de volgende bestuurders/functionarissen werden voor 1 maart 2018 in ieder geval nog niet continu gescreend:
• vennoten
• maten
• personen krachtens statuten
• leden van besturend orgaan
• leden van leidinggevend orgaan
• leden rederij
• mede-eigenaren
Bent u bestuurder en bestaat uw organisatie uit meerdere bestuurslagen? Dan is het mogelijk dat de bestuurders nog niet continu werden gescreend. Zij kunnen zich op of direct na 1 maart 2018 inschrijven met de VOG. Lukt inschrijven niet? Vraag dan alsnog een nieuwe VOG aan.

Komt u er niet uit, neem dan contact op met de helpdesk Personenregister kinderopvang: 050-599 8054 (optie 2).

Ik ben bestuurder en mijn VOG-kenmerk wordt afgekeurd. Wat moet ik doen?

Als uw VOG-kenmerk wordt afgekeurd, is de kans groot dat deze te oud is:

 • Voor bestuurders die vóór 1 maart 2018 nog niet continu gescreend werden, geldt dat hun VOG op het moment van inschrijven maximaal 2 maanden oud mag zijn. Dit betreft o.a.:
  - Vennoten
  - Maten
  - Personen krachtens statuten
  - Leden van besturend orgaan
  - Leden van het leidinggevend orgaan
  - Leden rederij
  -Mede-eigenaren
 • Alleen bestuurders die al vóór 1 maart 2018 continu gescreend werden, kunnen zich inschrijven met hun bestaande VOG, als deze is afgegeven na 1 maart 2013. Hieronder vallen o.a. bestuurders die volgens de Kamer van Koophandel als ‘bestuurder’ of ‘eigenaar’ van een onderneming staan geregistreerd.
 • Bestaat uw organisatie uit meerdere bestuurslagen, dan is niet met zekerheid te zeggen of u als bestuurder voor 1 maart 2018 al continu gescreend werd. Als u hebt geprobeerd u in te schrijven een uw bestaande VOG die ouder dan 2 maanden is en werd deze afgekeurd, dan betekent dit dat u nog niet continu gescreend werd en een nieuwe VOG nodig heeft.

Wat moet u doen?

 • Controleer de geldigheid van uw VOG.
 • Vraag eventueel een nieuwe VOG aan als uw VOG te oud is.
 • Log in op duo.nl/personenregisterkinderopvang en vul (opnieuw) uw VOG-kenmerk in.
 • Wordt uw VOG opnieuw afgekeurd? Neem dan contact op met de helpdesk.

Ik heb gekozen voor berichtgeving via e-mail, maar geen verificatiemail ontvangen. Wat moet ik doen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u geen verificatiemail heeft ontvangen. Controleer het volgende:

 • Log in in het personenregister om uw e-mailadres te controleren op eventuele typefouten. Als u na aanpassen van uw e-mailadres op ‘opslaan’ drukt, wordt automatisch een nieuwe verificatiemail verzonden. Deze ontvangt u binnen 5 minuten.
 • Controleer of de verificatiemail niet in uw spambox is terecht gekomen. De verificatiemail is 24 uur geldig. Zijn de 24 uur al verstreken? Log dan opnieuw in in het personenregister en klik op de link ‘Stuur de bevestigingsmail opnieuw’. Binnen 5 minuten ontvangt u dan een nieuwe verificatiemail waarmee u uw e-mailadres kunt bevestigen.

Hebt u de bovenstaande mogelijkheden gecontroleerd of geprobeerd en lukt het niet? Neem dan contact op met de helpdesk via helpdesk-prk@duo.nl of 050 – 599 8054 (optie 2).

Het lukt mij niet om mijn e-mailadres te verifiëren. Wat moet ik doen?

De verificatiemail is 24 uur geldig. Zijn de 24 uur al verstreken? Log dan opnieuw in in het personenregister en klik op de link ‘Stuur de bevestigingsmail opnieuw’. Binnen 5 minuten ontvangt u dan een nieuwe verificatiemail waarmee u uw e-mailadres kunt bevestigen.

Hebt u het bovenstaande geprobeerd en lukt het niet? Neem dan contact op met de helpdesk: helpdesk-prk@duo.nl of 050 – 599 8054 (optie 2).

Ik ben pas geleden begonnen met werken in de kinderopvang en mijn VOG-kenmerk wordt afgekeurd. Wat moet ik doen?

Als u na 1 december 2017 gestart bent met werken in de kinderopvang kan het enige tijd duren voordat de UWV uw gegevens doorgeeft aan het Personenregister kinderopvang. Daardoor wordt uw VOG-kenmerk dan nog niet herkend. Probeer in dat geval enkele weken later opnieuw in te loggen. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met de helpdesk.

Ik kan (als organisatie) niet inloggen met eHerkenning. Wat moet ik doen?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u niet kunt inloggen met eHerkenning:

 • Uw inlogmiddel heeft niet het juiste betrouwbaarheidniveau (2+ of hoger). Neem in dat geval contact op met uw eHerkenningsleverancier om uw inlogmiddel te upgraden.
 • U bent niet gemachtigd om in te loggen op het personenregister. Zonder machtiging werkt een eHerkenningsmiddel niet. Alle medewerkers van uw organisatie die personen moeten gaan koppelen in het personenregister, moeten gemachtigd zijn voor de dienst ‘Personenregister kinderopvang –Kinderopvangorganisaties’. Dit kan uw organisatie zelf regelen met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel(en).
 • Het KvK-nummer waarmee u in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd staat is niet juist. Neem in dat geval contact op met de gemeente om uw KvK-nummer in het LRKP aan te laten passen.
De uitvoeringspraktijk

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat op 1 maart al onze tijdelijke medewerkers zijn ingeschreven en gekoppeld?

Stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen moeten zich inschrijven met DigiD en een VOG die bij inschrijving maximaal 2 maanden oud is. Dit betekent dat er voor tijdelijke medewerkers die vóór 1 januari 2018 al in dienst waren zo snel mogelijk een nieuwe VOG aangevraagd moet worden. Stem dit goed af met het uitzendbureau of de school, of start eventueel zelf de VOG-aanvraag op.
Voor het informeren van uw tijdelijke medewerkers kunt u gebruikmaken van standaardbrieven. U kunt deze downloaden op deze pagina onder 'voorlichtingsmateriaal'. In de brief wordt de medewerker gevraagd om ook een koppelverzoek bij uw organisatie in te dienen. Dan kunt u hem of haar op 1 maart eenvoudig koppelen in het register.

Hoe kunnen we uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel koppelen als we niet over hun burgerservicenummer (mogen) beschikken?

Een uitzendkracht kan in het register een koppelverzoek sturen naar de inlenende kinderopvangorganisatie. De organisatie hoeft het koppelverzoek alleen te accepteren om de koppeling tot stand te brengen.
Wanneer een uitzendkracht geen koppelverzoek verstuurt maar wel ingeschreven staat, kan de organisatie deze persoon nog steeds koppelen. Op basis van burgerservicenummer (bsn) en geboortedatum kan de houder iemand in het personenregister opzoeken en daarna koppelen.

Tot 1 januari 2017 was er inderdaad geen wettelijke basis voor het verstrekken van bsn’s. De wetgever heeft echter per 1 januari 2017 bepaald dat de uitlener en onderaannemers de bsn’s van door haar ter beschikking gestelde werknemers mag verstrekken aan de inlener. Hiermee is het dus mogelijk voor uitzendbureaus om bsn’s te verstrekken aan de inlenende partij. Inlenende kinderopvangorganisaties kunnen met behulp van bsn's uitzendkrachten aan hun organisatie koppelen, als zij eenmaal staan ingeschreven in het personenregister.

Ook in de Wet kinderopvang (Wko) is geregeld dat de houder het bsn nodig heeft om te kunnen koppelen.

Mag in het kader van privacywetgeving (AVG) een houder iemand die structureel aanwezig is vragen om zijn burgerservicenummer?

Ja, hiervoor is een wettelijke grondslag. Op basis van de Wet kinderopvang (Wko) moet de houder al zijn VOG-plichtigen (dus ook de structureel aanwezige) koppelen aan de organisatie. Om dat te kunnen doen, moet de houder in bezit zijn van het burgerservicenummer van deze personen.

Krijgt een gastouder automatisch een bericht uit het personenregister wanneer een huisgenoot 18 jaar wordt en zich in moet schrijven?

Nee, de gastouder is er zelf verantwoordelijk voor dat alle volwassen huisgenoten tijdig een VOG aanvragen en zich inschrijven in het personenregister.

Voorlichtingsmateriaal

U kunt verschillende voorlichtingsmiddelen downloaden om uw medewerkers te informeren.
Folder en poster
Instructiefilmpje Inschrijven
Downloads
Beschrijving

De titel verschijnt in beeld op een geel vlak: Inschrijven in het personenregister kinderopvang

Het verandert naar een wit vlak. In beeld verschijnt het logo van DigiD en een icoon van een bericht.

00:00:06,740 --> 00:00:07,900 Wat heeft u nodig?
00:00:08,060 --> 00:00:11,800 Een geldige DigiD, een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag.
00:00:11,920 --> 00:00:13,920 Dit noemen we ook wel een VOG.

Het beeld gaat naar de startpagina van het personenregister kinderopvang.

00:00:16,520 --> 00:00:19,820 Log in met uw DigiD op het Personenregister.

Er verschijnt een muiswijzer en deze gaat naar de knop “Inschrijven”. Het inlogscherm van DigiD verschijnt. Er wordt ingelogd met DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. De muis gaat naar de ‘Inloggen’ knop en de gebruiker logt in. Het beeld gaat naar de beveiligde omgeving van het Personenregister kinderopvang.

00:00:23,580 --> 00:00:26,200 Uw persoonlijke gegevens zijn al ingevuld.

In beeld is de tegel “1. Persoonsgegevens” uitgeklapt. De muis gaat naar de knop “Toon minder” en de tegel met gegevens klapt dicht.

00:00:29,540 --> 00:00:35,560 Kies de manier waarover u berichten over de status van uw inschrijving in het register wilt ontvangen.
00:00:35,780 --> 00:00:38,820 Dit kan via de Berichtenbox van Mijn Overheid...
00:00:38,820 --> 00:00:40,440 en via e-mail.

In beeld staan bij de tegel “2. Berichtgeving” drie opties: “Berichtenbox van MijnOverheid”, “E-mail” en “Geen berichten ontvangen”. De laatste optie is aangevinkt. De muiswijzer gaat naar “Berichtenbox van MijnOverheid” en deze wordt aangevinkt. Vervolgens wordt de keuze opgeslagen.

00:00:44,900 --> 00:00:48,240 Als u berichtgeving via de Berichtenbox wilt ontvangen,...
00:00:48,280 --> 00:00:50,600 moet u eerst in de Berichtenbox aanvinken...
00:00:50,600 --> 00:00:55,000 dat u berichten van DUO Personenregister kinderopvang wilt ontvangen.

Er verschijnt een beeld van de Berichtenbox in beeld. De muiswijzer gaat naar “Landelijke organisaties”, de optie “DUO personenregister kinderopvang” wordt aangevinkt en de instellingen worden opgeslagen. Het beeld gaat terug naar het Personenregister kinderopvang.

00:01:03,360 --> 00:01:06,120 Vul nu uw VOG-kenmerk in.
00:01:06,120 --> 00:01:10,340 Deze code vindt u rechtsboven op uw Verklaring Omtrent het Gedrag.

In beeld verschijnt een voorbeeld van een VOG. Het VOG-kenmerk wordt omcirkeld. De VOG verdwijnt dan weer.
De muiswijzer gaat naar een invulveld bij de tegel “3. VOG-kenmerk” en er wordt een fictief VOG-kenmerk ingevuld. De muiswijzer gaat naar Opslaan.

00:01:17,900 --> 00:01:20,300 Uw VOG wordt nu gecontroleerd.

De tegel van het VOG-kenmerk wordt geel en het VOG-kenmerk wordt gecontroleerd. Het beeld wordt wit en hierna wordt weer het Personenregister kinderopvang getoond. De tegel is veranderd en het VOG-kenmerk is nu goedgekeurd.

00:01:25,960 --> 00:01:30,620 Als uw VOG is goedgekeurd, kunt u via iDEAL de inschrijfkosten betalen.
00:01:30,620 --> 00:01:33,440 Tot 30 juni is de inschrijving gratis.
00:01:33,440 --> 00:01:36,800 Iedereen die zich daarna inschrijft, betaalt €12.

Tijdens de voice over beweegt de muiswijzer naar de tegel “4. Betalen”. Hier wordt op een rolmenu geklikt en gekozen voor de optie ING. De muiswijzer gaat naar de knop “Betalen”. Het beeld wordt wit en vervolgens komt het Personenregister kinderopvang weer terug. De kosten zijn dan betaald en bij de betreffende tegel staat een vinkje.

Op de vier tegels (1. Persoonsgegevens, 2. Berichtgeving, 3. VOG-kenmerk en 4. Betalen) worden vier vinkjes uitgelicht

00:01:37,640 --> 00:01:41,840 Vanaf dit moment staat u ingeschreven en wordt u continu gescreend.
00:01:42,440 --> 00:01:45,220 Nu moet uw kinderopvangorganisatie u nog koppelen.
00:01:45,220 --> 00:01:48,000 U kunt hiervoor een koppelverzoek indienen.

Het beeld scrollt naar beneden en de vijfde tegel “5. Koppelen” verschijnt. De muiswijzer gaat naar de knop “Koppelverzoek indienen”. Er verschijnt een invulveld om te zoeken en de knop “Zoeken”. De muiswijzer gaat naar het invulveld en er wordt “Ele” getypt. De muiswijzer gaat naar de knop “Zoeken” en er verschijnen drie resultaten (De Bibelontseberg, Dikkie Dik locatie Buiten spelen en Eleveld). Achter elk resultaat staat een link “Verzoek”. De muiswijzer gaat naar de link “Verzoek” achter Eleveld.
Het beeld gaat terug naar het Personenregister kinderopvang. In de vijfde tegel “Koppelingen” staat nu het verzoek.

00:01:53,220 --> 00:01:56,760 Pas wanneer u gekoppeld bent, is uw inschrijving compleet.

In beeld verschijnt de aftiteling: Personenregister Kinderopvang: samen werken we aan een veiliger kinderopvang.

Standaardbrieven kinderopvangorganisaties
Standaardbrieven uitzendbureaus en scholen

Voordelen register

Het register vergroot de veiligheid. Daarnaast zijn er administratieve voordelen.


 • Medewerkers hoeven geen nieuwe VOG meer aan te vragen als zij ergens anders gaan werken.
 • Tijdelijke medewerkers hoeven hun VOG niet meer om de 2 jaar te vernieuwen.
 • Kinderopvangorganisaties hoeven een VOG na 1 juli 2018 niet meer in hun eigen administratie te bewaren.
 • Kinderopvangorganisaties hoeven geen papieren VOG meer in te leveren bij de gemeente als ze een nieuwe kinderopvanglocatie laten registreren.

Webinar: hoe werkt het personenregister kinderopvang?

Op 12 december 2017 was er een webinar over het personenregister kinderopvang. Medewerkers van DUO, GGD GHOR Nederland en Justis vertelden over het personenregister en beantwoordden vragen.


Het webinar richtte zich vooral op houders van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus, en op uitzendbureaus met medewerkers in de kinderopvang. Gastouders en andere medewerkers in de kinderopvang konden uiteraard ook meekijken.

Webinar terugkijken