Naar Geld voor school en studie

Tegemoetkomingen en subsidies lerarenopleiding

Wilt u leraar worden? Of wilt u als leraar een extra bevoegdheid halen? Dat kan. Er zijn verschillende tegemoetkomingen en subsidies mogelijk.

 1. In het kort
 2. Tegemoetkoming leraren
 3. Tegemoetkoming onderwijsmasters
 4. Subsidie korte scholingstrajecten vo
 5. Subsidie cultuurbegeleider
 6. Subsidie bewegingsonderwijs
 7. Extra studiefinanciering
 8. Bedragen en betaalmomenten

Tegemoetkoming onderwijsmasters

Aanvragen niet meer mogelijk

U kunt geen tegemoetkoming onderwijsmasters meer aanvragen. Dit was een tijdelijke regeling die liep tot en met 2018. De uiterste aanvraagdatum was 31 oktober 2018.

Doet u een educatieve master aan hbo of universiteit, of een 1e-graads lerarenopleiding in een tekortvak? Dan kon u eenmalig een tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen. Ook als u daarnaast studiefinanciering kreeg.

Wat zijn de tekortvakken?

De tekortvakken zijn Nederlands, Frans, Duits, Engels, klassieke talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica.

Voorwaarden

 • U doet de opleiding in voltijd, deeltijd of duaal.
 • Als u een lerarenopleiding in een tekortvak gaat doen:
  • U moet uw bachelor- of (pre)masterdiploma ná 31 december 2012 hebben behaald of in die periode zijn gepromoveerd.
 • Als u een onderwijsmaster gaat doen:
  • U moet uw pabo-diploma ná 31 december 2012 hebben behaald. Als u eerder uw diploma hebt behaald, moet u na 31 december 2012 een premaster hebben afgerond.
  • Doet u als onderdeel van uw opleiding een stageopdracht of onderzoeksopdracht bij een school of schoolbestuur voor primair onderwijs (bo en (v)so)? Dan sluit u hiervoor een overeenkomst af met het schoolbestuur. Deze overeenkomst moet u binnen de officiële studieduur van uw opleiding naar DUO mailen.
  • Begint u in 2018 met uw opleiding, dan kunt u alleen nog subsidie krijgen voor de opleidingen pedagogische wetenschappen en onderwijskunde. U moet dan wel vóór 1 september 2018 starten met deze opleiding.
 • U krijgt voor dezelfde studie geen lerarenbeurs of tegemoetkoming leraren.
 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.
  Hebt u een verblijfsvergunning type I of komt u uit een EU/EER-land of Zwitserland? Kijk dan bij de voorwaarden hieronder.
Voorwaarden verblijfsvergunning type I
Voorwaarden EU/EER-burgers en Zwitsers

U krijgt tegemoetkoming onderwijsmasters als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont 5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland.
 • U bent naar Nederland gekomen om te werken. Dit moet voor minimaal 56 uur per maand zijn.
 • Uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en werkt of heeft gewerkt in Nederland voor minimaal 56 uur per maand.

Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden? Maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren. U moet een aantal bewijsstukken meenemen. Welke dit zijn, leest u bij Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers.

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden, maar denkt u toch recht te hebben? Neem dan contact met ons op.

Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers

5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland

We hebben alleen een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Werkzaam in Nederland met vast, tijdelijk of oproepcontract

Als u zelf een arbeidscontract hebt:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs

Als uw ouder een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw ouder
 • uw geboorteakte

Als uw partner een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw partner
 • trouwboekje of akte van geregistreerd partnerschap

Een kopie van de bewijsstukken is voldoende.

Werkzaam in Nederland als freelancer of zzp'er

Bent u freelancer of zzp'er, of is uw ouder of partner dat? Dan leggen we u liever persoonlijk uit welke bewijsstukken we nodig hebben. Bel ons of maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren.

Controle gewerkte uren

DUO controleert jaarlijks of u, uw ouder of uw partner iedere maand 56 uur heeft gewerkt.

Uiterste aanvraagdatum

U kunt geen tegemoetkoming onderwijsmasters meer aanvragen. De regeling is vervallen. De uiterste aanvraagdatum was 31 oktober 2018.

U kon nog een tegemoetkoming krijgen in 1 van de volgende situaties:

 • U bent vóór 1 september 2018 begonnen met een onderwijsmaster.
 • U begint in 2018 met een 1e-graads lerarenopleiding in een tekortvak.
 • U volgt een master en begint in 2018 met het educatieve gedeelte.

Welke opleidingen?

Een tegemoetkoming onderwijsmasters was alleen mogelijk voor een opleiding die voorkomt op de lijst met ISAT-codes.

Bedrag

Hoeveel tegemoetkoming u kon krijgen, leest u op de pagina Bedragen en betaalmomenten.

Hoelang recht?

De tegemoetkoming onderwijsmasters kon u 1 keer aanvragen.

Gift of terugbetalen

De tegemoetkoming onderwijsmasters wordt een gift als u uw opleiding afrondt binnen de reguliere studieduur + maximaal 1 jaar uitloop. Lukt dit niet, dan moet u het volledige bedrag terugbetalen.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Of stuur een mail naar tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee