Naar Geld voor school en studie

Studiefinanciering buitenland

Volledige opleiding in het buitenland

Gaat u een volledige opleiding in het buitenland volgen? Of u hiervoor studiefinanciering krijgt, hangt af van het land en van de opleiding. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden voor studiefinanciering. Voor hbo en universiteit gelden nog 2 extra voorwaarden.

Mbo in het buitenland

U kunt studiefinanciering krijgen voor een voltijdse mbo-opleiding in Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Vlaanderen, of een Nederlandstalige opleiding in het gewest Brussel. Ook zijn er een paar unieke mbo-opleidingen in andere landen van de Europese Unie waarvoor studiefinanciering mogelijk is.

Hbo of universiteit in het buitenland

U kunt studiefinanciering krijgen voor hbo- of universitaire opleidingen over de hele wereld. Het Nuffic toetst voor DUO of uw studie recht geeft op studiefinanciering. Aan de hand van de waarderingscriteria en landenlijst kunt u zelf alvast een inschatting maken.

Waarderingscriteria
Landenlijst
Studie in Vlaanderen

Gaat u een studie in Vlaanderen doen? Dan gelden er aanvullende voorwaarden voor de manier waarop u wordt ingeschreven.

 • U bent per academiejaar ingeschreven voor minimaal 30 studiepunten in een bachelor-, graduaats- of masteropleiding.
 • U bent ingeschreven via een zogenaamd diplomacontract.

Wilt u een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma volgen? Dan krijgt u alleen studiefinanciering als u ook voor minimaal 30 studiepunten bent ingeschreven in een bachelor-, graduaats- of masteropleiding.

2 extra voorwaarden hbo en universiteit

Voor hbo en universiteit gelden 2 extra voorwaarden:

 1. U krijgt geen studiefinanciering van een buitenlandse overheid.
 2. Van de afgelopen 6 jaar hebt u 3 jaar legaal in Nederland gewoond.

Op de laatste voorwaarden zijn de volgende uitzonderingen:

In buitenland gewerkt voor Nederlandse overheidsdienst

Hebt u in het verleden voor een Nederlandse overheidsorganisatie in het buitenland gewerkt, of uw vader of moeder? Dan telt die periode mee als 'in Nederland wonen'.

Eerder in buitenland gestudeerd

Hebt u eerder een studie gevolgd in het buitenland, en hebt u hiervoor studiefinanciering gekregen? Of zou deze opleiding nu recht geven op studiefinanciering? Deze periode telt niet mee als 'in Nederland wonen'.

Nationaliteit EER-land of Zwitserland

Komt u uit een ander EER-land dan Nederland? Of uit Zwitserland? Als u aan de nationaliteitsvoorwaarde voor studiefinanciering voldoet, geldt de 2e extra voorwaarde niet.

Nederlander in EER-land of Zwitserland

Bent u Nederlander, maar woont u in een ander EER-land dan Nederland? Of in Zwitserland? Als u niet aan de 2e extra voorwaarde voldoet, krijgt u alsnog studiefinanciering als u uw band met Nederland kunt aantonen. U moet in elk geval de Nederlandse taal goed beheersen. Dat laat u bijvoorbeeld zien met een NT2-diploma. Ook moet u voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • U hebt minstens 6 jaar aaneengesloten basisonderwijs of voortgezet onderwijs in Nederland gevolgd.
 • U hebt tenminste 3 jaar legaal in Nederland gewoond.
 • U hebt 3 jaar lang minimaal 56 uur per maand in Nederland gewerkt.
 • Uw ouder of uw partner heeft 3 jaar lang minimaal 56 uur per maand in Nederland gewerkt.
 • Uw ouder of uw partner heeft 3 jaar legaal in Nederland gewoond.

Aanvragen

Vraagt u voor het eerst studiefinanciering aan? Volg dan de volgende stappen.

 1. Vraag een DigiD aan. DigiD is uw inlogcode voor de hele overheid. U krijgt na uw aanvraag binnen 5 werkdagen een brief met inloggegevens.
 2. Log in op Mijn DUO om studiefinanciering aan te vragen.

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Ik heb al studiefinanciering

Hebt u al studiefinanciering of een studentenreisproduct? Dan kunt u uw aanvraag alleen doen via een formulier. Hiermee regelt u ook uw oovee-vergoeding buitenland. Voor vertrek moet u uw studentenreisproduct stopzetten.

Hoelang studiefinanciering

We kijken naar de duur van de vergelijkbare Nederlandse opleiding. Die bepaalt hoelang u studiefinanciering krijgt voor uw buitenlandse opleiding. Ook als uw buitenlandse opleiding officieel langer of korter is dan de Nederlandse.

Controle inschrijving

DUO controleert jaarlijks of u ingeschreven staat bij uw buitenlandse opleiding. We vragen u dan om een bewijs van inschrijving.

Weer terug naar Nederland

Hebt u een volledige opleiding in het buitenland gedaan? Dan moet u de volgende zaken regelen als u terugkomt naar Nederland:

Brexit

Wilt u met Nederlandse studiefinanciering gaan studeren in het Verenigd Koninkrijk? Brexit heeft geen gevolgen voor uw recht op studiefinanciering. Het maakt voor uw Nederlandse studiefinanciering namelijk niet uit of u binnen óf buiten de EU studeert. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee