Naar Geld voor school en studie

Studiefinanciering aanvragen

Voor mbo, hbo of universiteit kunt u studiefinanciering aanvragen. Wordt u 18 en zit u op vmbo, havo of vwo? Vraag dan tegemoetkoming scholieren aan.

  1. Mbo, hbo of universiteit
  2. Vmbo, havo of vwo
  3. Aanvragen vanuit de Antillen

Vmbo, havo of vwo

Zit u op het voortgezet onderwijs? Dan kunt u een tegemoetkoming scholieren aanvragen.

Voorwaarden

Niet iedereen kan een tegemoetkoming voor scholieren krijgen. Het is daarom belangrijk dat u weet wat de voorwaarden zijn.

Aanvragen met DigiD

  1. Vraag een DigiD aan. DigiD is uw inlogcode voor de hele overheid. U krijgt na uw aanvraag binnen 3 werkdagen een brief met inloggegevens.
  2. Log in op Mijn DUO om de tegemoetkoming aan te vragen. Doe dit vóór het einde van het schooljaar (31 juli).

Inloggen lukt niet

Lukt inloggen niet? Gebruik dan het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren.

Woonsituatie

Uw woonsituatie is van invloed op de hoogte van uw tegemoetkoming. Met ‘woonsituatie’ bedoelen we of u bij uw ouders woont ('thuiswonend') of op kamers ('uitwonend').

Als u uitwonend bent, krijgt u meer tegemoetkoming. Uw ouders moeten daarom verklaren dat u niet meer thuis woont. Dit doen ze met het formulier 'uitwonendenverklaring'. We sturen u dit formulier binnen 2 weken nadat we uw aanvraag hebben verwerkt. Pas als uw ouders de verklaring hebben ingevuld en teruggestuurd, krijgt u de hogere toelage.

Ouders werken niet mee

Weigeren uw ouders om het formulier over uw woonsituatie in te vullen? Vul dan samen met uw schooldecaan het formulier Verklaring weigerachtigheid in. U kunt dan alsnog de toelage voor uitwonenden krijgen.

Wanneer gaat het in?

Uw tegemoetkoming gaat in vanaf het kwartaal na uw 18e verjaardag. We betalen het geld uit aan het eind van elke maand.

Lening of gift

De tegemoetkoming scholieren is een gift. Hierop is 1 uitzondering: als u problemen met uw ouders hebt, kan een deel van de tegemoetkoming een lening zijn.

Geen vergoeding reiskosten

U krijgt geen studentenreisproduct of aparte vergoeding voor reiskosten. Die regeling geldt alleen voor mbo, hbo en universiteit.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee