Vmbo, havo of vwo

Zit u op het voortgezet onderwijs? Dan kunt u een tegemoetkoming scholieren aanvragen.

Voorwaarden

Niet iedereen kan een tegemoetkoming voor scholieren krijgen. Het is daarom belangrijk dat u weet wat de voorwaarden zijn.

Aanvragen met DigiD

  1. Vraag een DigiD aan. DigiD is uw inlogcode voor de hele overheid. U krijgt na uw aanvraag binnen 3 werkdagen een brief met inloggegevens.
  2. Log in op Mijn DUO om de tegemoetkoming aan te vragen. Doe dit vóór het einde van het schooljaar (31 juli).

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Inloggen lukt niet

Lukt inloggen niet? Gebruik dan het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren.

Woonsituatie

Uw woonsituatie is van invloed op de hoogte van uw tegemoetkoming. Met woonsituatie bedoelen we of u bij uw ouders woont ('thuiswonend') of ergens anders ('uitwonend').

Als u uitwonend bent, krijgt u meer tegemoetkoming. Uw ouders moeten daarom verklaren dat u niet meer thuis woont. Dit doen ze met het formulier 'uitwonendenverklaring'. We sturen u dit formulier binnen 2 weken nadat we uw aanvraag hebben verwerkt. Pas als uw ouders de verklaring hebben ingevuld en teruggestuurd, krijgt u de hogere toelage.

Ouders werken niet mee

Weigeren uw ouders om het formulier over uw woonsituatie in te vullen? Vul dan samen met uw schooldecaan het formulier Verklaring weigerachtigheid in. U kunt dan alsnog de toelage voor uitwonenden krijgen.

Woonsituatie later wijzigen

Verandert uw woonsituatie later? Vul de wijzigingshulp in en lees wat u moet doen.

Wanneer gaat het in?

De tegemoetkoming scholieren gaat in vanaf het kwartaal na uw 18e verjaardag.

U kunt de tegemoetkoming het hele schooljaar aanvragen. De maanden die u hebt gemist, krijgt u alsnog uitbetaald. U kunt geen tegemoetkoming krijgen voor een schooljaar dat al voorbij is. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Lening of gift

De tegemoetkoming scholieren is een gift.

Geen vergoeding reiskosten

U krijgt geen studentenreisproduct of aparte vergoeding voor reiskosten. Die regeling geldt alleen voor mbo, hbo en universiteit.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee