Student hbo of universiteit

Particulier Fixusopleidingen

Fixusopleidingen

Vanaf studiejaar 2017-2018

Sommige opleidingen aan hbo en universiteit hebben een beperkt aantal plaatsen. De hogeschool of universiteit kan dan een ‘numerus fixus’ instellen. Als te veel studenten zich aanmelden voor een opleiding, dan moet je meedoen aan een selectie. De onderwijsinstelling regelt dat zelf. DUO doet geen centrale loting meer.

DUO kan geen vragen beantwoorden over selectie en plaatsing. Neem voor informatie over fixusopleidingen contact op met de hogeschool of universiteit.

Centrale loting afgeschaft

Vanaf 2017-2018 gaan hogescholen en universiteiten zelf studenten voor hun fixusopleidingen selecteren. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt de selectiecriteria.

Maximaal 2 fixusopleidingen

Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dat mag ook dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. Alleen voor Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag je maar voor 1 onderwijsinstelling kiezen.

Wat moet je doen?

  • Kijk in het overzicht fixusopleidingen of er voor de opleiding van jouw keuze een numerus fixus geldt.
  • Meld je aan via Studielink. De uiterste aanmelddatum voor fixusopleidingen is 15 januari 2017. Daarna begint de selectieprocedure.

Hoe vaak meedoen

Je mag maximaal 3 keer meedoen aan de selectieprocedure van een opleiding, maar het verschilt per instelling hoe vaak je aan hun selectie mag meedoen.
Heb je vóór 2017 meegedaan aan de centrale loting, dan telt die deelname mee. Via je Studielink-account kun je zien hoeveel pogingen je al deed.

8-plus en ministerplaatsen

Rechtstreekse plaatsing door een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger is ook afgeschaft. Dat geldt ook voor de zogenaamde ministerplaatsen voor scholieren van Aruba, Sint Maarten, Curaçao en Caribisch Nederland. Plaatsing kan echt alleen via de selectie bij de hogescholen en universiteiten.

Deelnemen vanuit het buitenland

Wil je vanuit het buitenland deelnemen aan de selectieprocedure? Informeer dan bij de onderwijsinstelling wat je moet doen.

Uitslag

De uitslag wordt bekendgemaakt op 15 april 2017. Je ontvangt de uitslag via Studielink.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee