Student hbo of universiteit

Particulier Fixusopleidingen

Fixusopleidingen

Selectie door de instelling

Sommige opleidingen aan hbo en universiteit hebben een beperkt aantal plaatsen. De hogeschool of universiteit kan dan een ‘numerus fixus’ instellen. Als te veel studenten zich aanmelden voor een opleiding, dan moet je meedoen aan een selectie. De onderwijsinstelling regelt dat zelf. DUO doet geen centrale loting meer.

DUO kan geen vragen beantwoorden over selectie en plaatsing. Neem voor informatie over fixusopleidingen contact op met de hogeschool of universiteit.

Selectiecriteria

Hogescholen en universiteiten selecteren zelf studenten voor hun fixusopleidingen. Er wordt gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt de selectiecriteria. Rechtstreekse plaatsing door een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger is afgeschaft. Dat geldt ook voor de zogenaamde ministerplaatsen voor scholieren van Aruba, Sint Maarten, Curaçao en Caribisch Nederland. Plaatsing kan alleen nog via de selectie bij de hogescholen en universiteiten.

Maximaal 2 fixusopleidingen

Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dat mag ook dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. Alleen voor Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag je maar voor 1 onderwijsinstelling kiezen.

Wat moet je doen?

  • Kijk in het overzicht fixusopleidingen of er voor de opleiding van jouw keuze een numerus fixus geldt. De lijst met fixusopleidingen voor het collegejaar 2018-2019 is begin december 2017 beschikbaar.
  • Meld je aan via Studielink. Dit kan vanaf 1 oktober 2017. De uiterste aanmelddatum voor fixusopleidingen is 15 januari 2018. Daarna begint de selectieprocedure.
  • Je ontvangt de uitslag op 15 april 2018 via Studielink. Ben je geselecteerd, dan moet je plaats binnen 2 weken accepteren, ook via Studielink. Anders vervalt je plaats.

Hoe vaak meedoen

Je mag maximaal 3 keer meedoen aan de selectieprocedure van een opleiding, maar het verschilt per instelling hoe vaak je aan hun selectie mag meedoen. Heb je vóór 2017 meegedaan aan de centrale loting, dan telt die deelname ook mee. In Studielink kun je zien hoe vaak je al hebt meegedaan.

Collegejaar 2017-2018

Je kunt je niet meer aanmelden voor een fixusopleiding voor het collegejaar 2017-2018.

Deelnemen vanuit het buitenland

Wil je vanuit het buitenland deelnemen aan de selectieprocedure? Informeer dan bij de onderwijsinstelling wat je moet doen.

Uitslag

De uitslag wordt bekendgemaakt op 15 april 2018. Je ontvangt de uitslag via Studielink.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee