Staatsexamenkandidaat

Particulier U doet staatsexamen vo Aanmelden staatsexamen vo

Aanmelden staatsexamen vo

Regel het online

Van half oktober tot en met 31 december kon u zich aanmelden voor een staatsexamen. De schriftelijke examens vinden plaats in mei en/of juni, het mondelinge college-examen in juli.

Wat moet u doen?

  • Aanmelden kon tot en met 31 december 2016. Aanmelden voor het staatsexamen 2017 is niet meer mogelijk.

Hoe gaat het verder?

Na de aanmelding krijgt u een brief. In de brief staan uw aanmeldgegevens. Als de gegevens niet kloppen, geef dat dan door aan DUO. Heeft u 2 weken na uw aanmelding nog geen brief gekregen? Bel dan direct 050 599 89 33. Of mail naar staatsexamens@duo.nl. Wijzigingen van vakken of de plaats waar u het examen wilt doen, moet u via mail vóór 1 februari doorgeven.

Vakinformatie

In de vakinformatie staan per vak de regels en eisen voor het afleggen van een staatsexamen.

Laatst behaalde cijfer telt

Legt u in 2017 een vak af, waarvoor u in een eerder jaar al een resultaat heeft behaald, dan telt het resultaat van 2017. In het examenjaar 2017 kan het eerder behaalde (betere) resultaat niet worden ingewisseld.

Vmbo-examen

Voor vmbo-bb of vmbo-kb kunt u alleen staatsexamen afleggen als u al een keer volledig eindexamen heeft gedaan. U moet een eindcijfer van 6 of hoger hebben gehaald voor het beroepsgerichte vak en afgewezen zijn voor het examen.

Persoonlijke omstandigheden

Bij het examen kan DUO rekening houden met uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld door verlenging van examentijd of aangepaste opgaven.

Verplichte rekentoets

De rekentoets is voor alle onderwijssoorten een verplicht onderdeel als u een diploma wilt halen. Dit geldt ook voor kandidaten die eerder behaalde resultaten gaan inwisselen voor een diploma. Alle kandidaten die een diploma willen halen, maken de rekentoets.
Alleen voor leerlingen op het vwo telt het resultaat van de rekentoets (minimaal een 5) in 2017 mee voor het diploma. Voor vmbo en havo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het nog niet mee voor het diploma. Moet u de rekentoets nog afleggen? Geef dit op bij uw aanmelding.

Maatschappijleer, sector- of profielwerkstuk

Doet u dit jaar examen voor het vak maatschappijleer (gemeenschappelijk deel), het sectorwerkstuk of het profielwerkstuk, dan moet u dit ook aangeven bij uw aanmelding.

Examen doen buiten Europa

Staatsexamen doen buiten Europa behoort in sommige gevallen ook tot de mogelijkheden. Wilt u weten of het kan, dan kunt u beter even bellen: 050 599 89 33. Of mail naar staatsexamens@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee