Naar Staatsexamenkandidaat

Aanmelden staatsexamen vo

Als u staatsexamen wilt doen, moet u zich aanmelden. De schriftelijke examens vinden plaats in mei en/of juni, het mondelinge college-examen in juli.

Wat moet u doen?

Aanmelden kon tot en met 31 december 2017. De voorwaarden voor aanmelding staan in artikel 2 van het Examenreglement.

Hoe het verdergaat

Na de aanmelding krijgt u een brief. In de brief staan uw aanmeldgegevens. Als de gegevens niet kloppen, geef dat dan door aan DUO. Hebt u 2 weken na uw aanmelding nog geen brief gekregen? Bel dan direct 050-599 89 33. Of mail naar staatsexamens@duo.nl. Wijzigingen van vakken of de plaats waar u het examen wilt doen, moet u via mail vóór 1 februari doorgeven.

Vakinformatie

In de vakinformatie staan per vak de regels en eisen voor het afleggen van een staatsexamen.

Het college-examen komt in de plaats van de schoolonderzoeken die gedurende het examenjaar worden afgenomen. Het college-examen kan bestaan uit een schriftelijke en een mondelinge afname.

Laatst behaalde cijfer telt

Legt u in 2018 een vak af, waarvoor u in een eerder jaar al een resultaat heeft behaald, dan telt het resultaat van 2018. In het examenjaar 2018 kan het eerder behaalde (betere) resultaat niet worden ingewisseld.

Vmbo-examen

Voor vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-gl kunt u alleen staatsexamen afleggen als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • U staat ingeschreven bij een mbo-school.
  • U bent eerder afgewezen voor het eindexamen vmbo.
  • U hebt een eindcijfer van 6 of hoger behaald voor het beroepsgerichte vak.

Deze voorwaarden gelden niet als u staatsexamen vso doet.

Persoonlijke omstandigheden

Bij het examen kan DUO rekening houden met uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld door verlenging van examentijd of aangepaste opgaven.

Verplichte rekentoets

De rekentoets is voor alle onderwijssoorten een verplicht onderdeel. Dit geldt ook voor kandidaten die eerder behaalde resultaten gaan inwisselen voor een diploma. Alle kandidaten die een diploma willen halen, maken de rekentoets. Het resultaat van de rekentoets wordt vermeld op de cijferlijst, maar telt niet mee voor het diploma. Moet u de rekentoets nog afleggen? Geef dit op bij uw aanmelding.

Voor leerlingen op het vwo telt het resultaat van de rekentoets in 2018 niet meer mee voor het diploma. De minister van Onderwijs heeft dat op 15 december 2017 besloten. Zie het bericht hierover op rijksoverheid.nl

Maatschappijleer of profielwerkstuk

Doet u dit jaar examen voor het vak maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) of het profielwerkstuk, dan moet u dit ook aangeven bij uw aanmelding.

Examen doen buiten Europa

Staatsexamen doen buiten Europa behoort in sommige gevallen ook tot de mogelijkheden. Wilt u weten of het kan, dan kunt u beter even bellen: 050-599 89 33. Of mail naar staatsexamens@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee