Aanmelden

U kon zich tot en met 31 december aanmelden voor de staatsexamens in 2021. De aanmelding is nu gesloten. De voorwaarden voor aanmelding vindt u in artikel 2 van het Examenreglement staatsexamens voortgezet onderwijs Link opent externe pagina. Gaat u staatsexamen vso doen, dan regelt uw school de aanmelding.

Doet u examen maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) of het profielwerkstuk? Geef dit dan aan bij uw aanmelding.

Vmbo-examen

Voor vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-gl kunt u alleen staatsexamen afleggen als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • U staat ingeschreven bij een mbo-school.
  • U bent eerder gezakt voor het eindexamen vmbo.
  • U hebt een eindcijfer van 6 of hoger behaald voor het beroepsgerichte vak.

Deze voorwaarden gelden niet als u staatsexamen vso doet.

Aanmelden vso

De aanmelding voor een staatsexamen vso gaat via de school of instelling. Dit moet vóór 1 december. Tot uiterlijk 1 februari kan de school nog wijzigingen doorgeven.

Na uw aanmelding

Binnen 2 weken na uw aanmelding krijgt u een brief. In de brief staan uw aanmeldgegevens. Staan er fouten in de brief of hebt u na 2 weken nog geen brief gekregen? Mail dan naar staatsexamens@duo.nl.

Ongeveer 2 weken vóór uw examen krijgt u een examenoproep. Hierin staat waar u moet zijn en wanneer u examen moet doen. Hebt u de oproep 10 dagen voor het examen nog niet gekregen? Bel dan direct met 050-599 89 33.

Wijziging vakken of examenplaats

U kunt tot en met 31 januari wijzigingen doorgeven in uw vakken of de examenplaats. Stuur hiervoor een e-mail naar staatsexamens@duo.nl.

Oefenen, vakinformatie en vakkenpakket

Bekijk voor het examen welk vakkenpakket u nodig hebt voor het diploma. Lees ook de vakinformatie voor de vakken waarin u examen doet. U kunt oefenen voor het staatsexamen met het materiaal op onze site.

Examen doen buiten Europa

Soms kunt u staatsexamen doen buiten Europa. Wilt u weten wat er kan? Bel ons dan: 050-599 89 33. Of mail naar staatsexamens@duo.nl. Ga naar de pagina Staatsexamen in Caribisch Nederland als u examen wilt doen op Bonaire.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee