Aanmelden

U kon zich tot en met 31 december aanmelden voor de staatsexamens in 2020. De voorwaarden voor aanmelding vindt u in artikel 2 van het Examenreglement staatsexamen vo (141Kb, pdf). Gaat u staatsexamen vso doen, dan regelt uw school de aanmelding.

Doet u examen maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) of het profielwerkstuk? Geef dit dan aan bij uw aanmelding.

Vmbo-examen

Voor vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-gl kunt u alleen staatsexamen afleggen als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • U staat ingeschreven bij een mbo-school.
  • U bent eerder gezakt voor het eindexamen vmbo.
  • U hebt een eindcijfer van 6 of hoger behaald voor het beroepsgerichte vak.

Deze voorwaarden gelden niet als u staatsexamen vso doet.

Aanmelden vso

De aanmelding voor een staatsexamen vso gaat via de school of instelling. Dit moet vóór 1 december. Tot uiterlijk 1 februari kan de school nog wijzigingen doorgeven.

Na uw aanmelding

Binnen 2 weken na uw aanmelding krijgt u een brief. In de brief staan uw aanmeldgegevens. Staan er fouten in de brief of hebt u na 2 weken nog geen brief gekregen? Mail dan naar staatsexamens@duo.nl.

Ongeveer 2 weken vóór uw examen krijgt u een examenoproep. Hierin staat waar u moet zijn en wanneer u examen moet doen. Hebt u de oproep 10 dagen voor het examen nog niet gekregen? Bel dan direct met 050-599 89 33.

Wijziging vakken of examenplaats

U kunt tot en met 31 januari wijzigingen doorgeven in uw vakken of de examenplaats. Stuur hiervoor een e-mail naar staatsexamens@duo.nl.

Oefenen, vakinformatie en vakkenpakket

Bekijk voor het examen welk vakkenpakket u nodig hebt voor het diploma. Lees ook de vakinformatie voor de vakken waarin u examen doet. U kunt oefenen voor het staatsexamen met het materiaal op onze site.

Examen doen buiten Europa

Soms kunt u staatsexamen doen buiten Europa. Wilt u weten wat er kan? Bel ons dan: 050-599 89 33. Of mail naar staatsexamens@duo.nl. Ga naar de pagina Staatsexamen in Caribisch Nederland als u examen wilt doen op Bonaire.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee