Naar Ouder

Mijn kind zit op vmbo, havo of vwo

Scholieren van 18 jaar en ouder krijgen een tegemoetkoming. Er zijn wel voorwaarden voor de opleiding en nationaliteit van de scholier. De tegemoetkoming is een gift en bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De basistoelage is er voor iedereen, de aanvullende toelage is afhankelijk van uw inkomen.

Voorwaarden

Om tegemoetkoming scholieren te krijgen, moet uw kind voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • School
  Uw kind volgt in Nederland een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
 • Leeftijd
  Uw kind is tussen de 18 en 30 jaar oud. Dit geldt niet in het voortgezet speciaal onderwijs (vso).
 • Nationaliteit
  Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit.

Ook als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, is een tegemoetkoming soms mogelijk. Gebruik het nationaliteitenschema om na te kijken of uw kind voldoet aan de nationaliteitseisen.

Vso na 20e verjaardag

Voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) geldt dat de tegemoetkoming automatisch stopt vanaf de maand waarin de leerling 20 jaar wordt. Wordt uw kind 20 jaar tijdens het schooljaar en blijft uw kind dat schooljaar nog ingeschreven staan aan de vso-opleiding? Laat uw kind dan de nieuwe einddatum van de opleiding doorgeven via Mijn DUO. De tegemoetkoming loopt dan door tot de nieuwe einddatum.

Wil uw kind in het schooljaar nadat hij 20 is geworden ook nog ingeschreven worden op een vso-opleiding? Dan moet uw kind dit bij de onderwijsinspectie aanvragen. Als uw kind toestemming krijgt om opnieuw ingeschreven te worden, laat uw kind dan de nieuwe einddatum van de opleiding doorgeven via Mijn DUO. De tegemoetkoming loopt dan door tot de nieuwe einddatum.

Wat moet u doen?

 • Laat uw kind een DigiD met sms-controle aanvragen. DigiD is de inlogcode voor de hele overheid. Uw kind krijgt na de aanvraag binnen 3 werkdagen een brief met inloggegevens.
 • Laat uw kind vóór het einde van het schooljaar (31 juli) de tegemoetkoming aanvragen in Mijn DUO. Hoe eerder de aanvraag, hoe eerder we betalen.

digid Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

 • Is uw kind niet-Nederlander? Gebruik dan het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren om de tegemoetkoming aan te vragen.

Hoeveel is het?

Gebruik de rekenhulp om te zien hoeveel uw kind maandelijks kan krijgen.

Wanneer gaat het in?

Uw kind krijgt geld vanaf het 1e kwartaal na zijn 18e verjaardag. De tegemoetkoming gaat dus in op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Zo sluit de tegemoetkoming aan op de kinderbijslag.

Uitbetaling

De tegemoetkoming scholieren wordt maandelijks uitbetaald. Het geld staat aan het eind van de maand (rond de 24e) op de rekening.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee