Naar Ov

Openbaarvervoerverklaring voor belastingaangifte

Doet u belastingaangifte? Soms vraagt de Belastingdienst om een openbaarvervoerverklaring van DUO. In die ov-verklaring staat wanneer u een week- of weekendabonnement hebt gehad.

U kunt de ov-verklaring alleen aanvragen als u een studentenreisproduct hebt gehad. U kunt deze aanvraag alleen doen voor eerdere jaren en niet voor het huidige kalenderjaar.

Openbaarvervoerverklaring aanvragen

U kunt de ov-verklaring alleen aanvragen als u een studentenreisproduct hebt gehad.

  1. Vul het formulier Verzoek openbaarvervoerverklaring in.
  2. Binnen 5 werkdagen na uw aanvraag krijgt u de ov-verklaring per e-mail of post toegestuurd.