Naar Geld voor school en studie

Levenlanglerenkrediet

Wilt u een opleiding gaan volgen, maar hebt u geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Onder bepaalde voorwaarden kunt u toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Gebruik de voorwaardenhulp om te zien of u recht hebt op levenlanglerenkrediet.

Alle voorwaarden

U moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • U doet een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit. Of u doet een voltijdse bol-opleiding aan het mbo. Het moet gaan om een erkende opleiding in Nederland (niet in Caribisch Nederland).
 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Ook EU/EER-burgers en Zwitsers kunnen levenlanglerenkrediet krijgen.
  Hebt u een verblijfsvergunning type I? Vul dan de voorwaardenhulp in om te bepalen of u recht hebt.
 • U hebt geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering.
 • U bent jonger dan 55, maar ouder dan 30. Bent u nog geen 30? Dan kunt u het krediet alleen in 1 van de volgende 2 situaties krijgen:
  • U hebt een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
  • U gaat een deeltijdopleiding doen aan hbo of universiteit.
 • Uw collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld uw werkgever of ouders.
  Wordt het collegegeld of lesgeld gedeeltelijk voor u betaald? Dan kunt u levenlanglerenkrediet aanvragen voor het resterende deel.
Wanneer aanvragen?
 • Aanvragen voor studiejaar 2019-2020 kan nu.
 • Aanvragen voor studiejaar 2020-2021? Dit kan vanaf 1 mei 2020.

Aanvragen in Mijn DUO

 1. Log in op Mijn DUO om het levenlanglerenkrediet aan te vragen. Om in te loggen hebt u DigiD nodig.
 2. Vraag het krediet aan voordat uw opleiding start. Anders loopt u geld mis. U krijgt namelijk geen krediet over verstreken maanden.
 3. U moet het krediet elk studiejaar opnieuw aanvragen.

Inloggen Mijn DUOmet DigiD

Inloggen lukt niet

Lukt aanvragen in Mijn DUO niet? Gebruik dan een formulier.

De verwerkingstijd van een formulier is langer dan van een digitale aanvraag.

Wijzigen of stopzetten

Wilt u uw aanvraag wijzigen of stopzetten? Dit kan niet online. Gebruik het formulier Aanvragen en wijzigen levenlanglerenkrediet.

Hoelang recht

U kunt het krediet krijgen voor de duur van uw opleiding.

 • Voor een voltijd opleiding is dit meestal 4 jaar (48 maanden).
 • Voor een deeltijd- of modulaire opleiding hbo of universiteit kunt u naast 4 jaar nog 1 jaar extra krijgen. U moet dan wel vanaf maand 48 onafgebroken staan ingeschreven voor dezelfde opleiding.

Hoeveel lenen

U kunt het bedrag lenen dat u aan collegegeld of lesgeld betaalt. U ontvangt maandelijks 1/12 deel van dit bedrag.

Meer lenen dan het wettelijke bedrag aan lesgeld of cursusgeld kan alleen als u instellingscollegegeld of (bij mbo) cursusgeld moet betalen. Wilt u in dat geval meer lenen dan het wettelijke collegegeld (€ 2.083,-) of lesgeld (€ 1.168,-)? Laat uw onderwijsinstelling dan de Verklaring collegegeld/lesgeld invullen. Stuur de verklaring mee met uw aanvraag.  Er geldt wel een maximum. Voor hbo en universiteit is dit maximaal € 10.415,- en voor mbo maximaal € 5.840,-.

Uitbetaling

Het levenlanglerenkrediet wordt aan het eind van elke maand uitbetaald. Op de pagina Betaaldatums vindt u de datum waarop het wordt bijgeschreven.

Volgt u onderwijs in modules, bijvoorbeeld aan de Open Universiteit? Dan wordt het aantal maandelijkse termijnen bepaald door het aantal studiepunten (ECTS) per onderwijseenheid te delen door 5. Volgt u bijvoorbeeld een onderwijseenheid van 15 ECTS, dan ontvangt u het levenlanglerenkrediet in 3 maandelijkse termijnen.

Terugbetalen levenlanglerenkrediet

Stopt u met uw opleiding? Dan moet u uw levenlanglerenkrediet gaan terugbetalen. Wanneer precies, hangt af van het soort onderwijs dat u hebt gedaan.

 • Regulier onderwijs: uw aflossing start in het kalenderjaar dat volgt op de datum waarop DUO uw uitschrijving heeft ontvangen. Uw opleiding geeft die uitschrijving aan ons door.
 • Modulair onderwijs: we kijken eerst of u in januari nog ingeschreven staat bij een module. Is dit niet het geval, dan moet u in datzelfde jaar beginnen met aflossen.

Een paar maanden voordat u moet gaan terugbetalen, krijgt u van ons bericht. In dat bericht staat wanneer uw aflossing start en hoe hoog uw maandbedrag wordt.

Hoelang en hoeveel aflossen

U hebt 15 jaar de tijd om uw lening terug te betalen. Hoeveel u per maand moet aflossen, hangt af van de hoogte van uw schuld en de rente. Ook houden we rekening met het inkomen van u en uw eventuele partner. Uw maandbedrag kan hierdoor lager worden, maar niet hoger.

Opnieuw studeren

Gaat u weer studeren? Dan kunnen we uw aflossing tijdelijk stopzetten. Dit kan in de volgende 2 situaties:

 • U krijgt opnieuw levenlanglerenkrediet voor uw opleiding.
 • U krijgt studiefinanciering voor uw opleiding.

Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden? Dan zetten we uw aflossing automatisch stop. U hoeft hiervoor niets te doen. Zodra u stopt met studeren, moet u weer gaan terugbetalen.

Contact

Voor vragen kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur (op maandag vanaf 10.00 uur) bellen op 050 599 98 28. U kunt ook een mail sturen naar levenlanglerenkrediet@duo.nl.

Brexit

Komt u uit het Verenigd Koninkrijk? Brexit kan gevolgen hebben voor uw recht op het levenlanglerenkrediet. De precieze gevolgen van de Brexit zijn afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen tussen het VK en de andere Europese landen. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee