Naar Home

Levenlanglerenkrediet

Wilt u een opleiding gaan volgen, maar heeft u geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kunt u onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.

Voorwaarden

U moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:
 • U doet een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit. Of u doet een voltijdse bol-opleiding aan het mbo. Het moet gaan om een opleiding:
  - in Nederland (niet in Caribisch Nederland)
  - die erkend is door de Nederlandse overheid.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Of u bent een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Heeft u een andere verblijfsvergunning? Vul dan het nationaliteitenschema in om te zien of u het krediet kunt krijgen. Komt u uit een EU/EER-land of Zwitserland? Ook dan komt u in aanmerking.
 • U heeft geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering.
 • U bent 30 jaar of ouder. Bent u jonger dan 30? Dan kunt u het krediet alleen in een van de volgende 2 situaties krijgen:
  1. U heeft een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
  2. U gaat een deeltijdopleiding doen aan hbo of universiteit.
 • Op het moment dat het krediet ingaat, bent u jonger dan 55 jaar.
 • Uw collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld uw werkgever of ouders.
  Wordt het collegegeld of lesgeld gedeeltelijk voor u betaald? Dan kunt u levenlanglerenkrediet aanvragen voor het resterende deel.

De regeling gaat in op 1 augustus 2017 voor het mbo, en op 1 september 2017 voor hbo en universiteit.

Wat moet u doen?

 1. Log in op Mijn DUO om het levenlanglerenkrediet aan te vragen. Om in te loggen heeft u een DigiD met sms-controle nodig.
 2. Vraag het krediet aan voordat uw opleiding start. Anders loopt u geld mis. U krijgt namelijk geen krediet over verstreken maanden.

Lukt aanvragen in Mijn DUO niet? Gebruik dan een formulier.

Wijzigen of stopzetten

Wilt u uw aanvraag wijzigen of stopzetten? Dit kan niet online. Gebruik het formulier Aanvragen en wijzigen levenlanglerenkrediet.

Hoelang lenen

U kunt het krediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar. Doet u een deeltijdopleiding aan hbo of universiteit, dan krijgt u 1 jaar extra.

Hoeveel lenen

U kunt per jaar het bedrag lenen dat u aan collegegeld of lesgeld moet betalen. Hiervoor geldt een maximum van € 10.030,20 per jaar voor hbo en universiteit, en € 5.685,- voor mbo. Bij een bedrag hoger dan € 2.006,- (hbo en universiteit) of € 1.137,- (mbo) moet u een verklaring van de onderwijsinstelling meesturen. Uit die verklaring moet blijken hoeveel uw collegegeld of lesgeld is. U kunt hiervoor het formulier Verklaring collegegeld/cursusgeld gebruiken.

U moet het geleende bedrag na uw studie met rente terugbetalen. De maand nadat u de lening heeft gekregen, begint de rente te lopen. Het rentepercentage verschilt per kalenderjaar. In 2017 en 2018 is het percentage 0%.

Uitbetaling

Het levenlanglerenkrediet wordt aan het eind van elke maand uitbetaald. U ontvangt dan maandelijks 1/12 deel van het collegegeld of lesgeld dat u moet betalen.
Doet u een opleiding aan de Open Universiteit? Dan wordt het aantal maandelijkse termijnen bepaald door het aantal studiepunten (ECTS) per onderwijseenheid te delen door 5. Volgt u bijvoorbeeld een onderwijseenheid van 15 ECTS, dan ontvangt u het levenlanglerenkrediet in 3 maandelijkse termijnen.

Terugbetalen levenlanglerenkrediet

Wanneer terugbetalen

Als uw recht op het levenlanglerenkrediet stopt, begint u het daaropvolgende jaar met terugbetalen. Wanneer de aflossing precies start, hangt af van de uitschrijfdatum bij uw opleiding.
Wordt u uitgeschreven in de periode januari tot en met augustus? Dan start de aflossing per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Wordt u later in het jaar uitgeschreven, dan begint de aflossing 4 maanden na uitschrijving.

Hoelang terugbetalen

U heeft 15 jaar de tijd om uw lening af te lossen, inclusief rente. De rente staat telkens voor 5 jaar vast.

Hoeveel terugbetalen

Hoeveel u per maand moet terugbetalen, hangt af van de hoogte van uw schuld en de rente. Daarnaast berekenen we hoeveel u kunt terugbetalen aan de hand van uw verzamelinkomen. Hierdoor kan uw maandbedrag lager worden, maar niet hoger.

Een deel van uw (gezamenlijk) verzamelinkomen telt niet mee bij de berekening (vrijgesteld bedrag). Van het inkomen dat overblijft, moet u jaarlijks 12% aflossen op uw schuld. Dit gebeurt in 12 maandelijkse termijnen. Na 15 jaar wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden.

Heeft u geen kinderen, dan telt € 16.597,- van uw inkomen niet mee. Voor gezinnen en alleenstaande ouders is dit € 23.710,-.

U heeft al een studieschuld

Heeft u al een studieschuld bij DUO? Dan wordt het levenlanglerenkrediet daar niet bij opgeteld, omdat de terugbetalingsregels anders zijn. Dit betekent niet dat u 2 maandbedragen moet betalen.
We berekenen eerst voor beide schulden apart uw draagkracht. Vervolgens gebruiken we de hoogste draagkracht om uw maandbedrag te bepalen. Dat maandbedrag wordt gebruikt voor de aflossing van beide schulden.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen op 050-599 98 28. U kunt ook een mail sturen naar levenlanglerenkrediet@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee