Naar Leraar

Voorwaarden tegemoetkoming leraren

Voorwaarden tegemoetkoming leraren

 • U kunt geen reguliere studiefinanciering meer krijgen, ook niet in de vorm van een lening.
 • U mag geen samenloop hebben voor dezelfde studie bij tegemoetkoming onderwijsmasters.
 • U mag de tegemoetkoming leraren aanvragen naast het levenlanglerenkrediet.
 • U volgt een pabo-opleiding, een PDG-traject (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift) of een lerarenopleiding voor de 1e- of 2e-graads bevoegdheid in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs.
 • U staat als student, zij-instromer of contractant ingeschreven.
 • De school is een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Hebt u een andere verblijfsvergunning of komt u uit een EER-land of Zwitserland? Vul dan het nationaliteitenschema in.
 • Of u een tegemoetkoming kunt krijgen, is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van u en uw partner. U krijgt voor het studiejaar 2017-2018 een maximale tegemoetkoming als het gezamenlijke inkomen in 2015 niet hoger was dan € 34.194,51.

Gift

De tegemoetkoming leraren is een gift en bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. U ontvangt deze gift alleen over de periode van inschrijving.

Hoelang krijgt u een tegemoetkoming?

U krijgt maximaal 24 maanden een tegemoetkoming. U moet de tegemoetkoming binnen 48 maanden opgebruiken.

Inkomen gedaald

De hoogte van uw tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van u en uw partner. Het gaat hierbij standaard om het inkomen van 2 jaar geleden. Daalde uw inkomen daarna sterk, dan kunt u ons vragen om een recenter inkomensjaar als peiljaar te nemen. U geeft een daling van uw inkomen aan op het aanvraagformulier.

Voorwaarden ander inkomensjaar

Wilt u dat DUO uitgaat van een ander peiljaar? Dan zijn er 3 voorwaarden:

 1. Het inkomen daalde 15% of meer ten opzichte van het peiljaar.
 2. De daling duurt ten minste 3 jaar.
 3. De daling is geen normaal beroepsrisico (zoals tegenvallende winst).

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling tegemoetkoming leraren op 050-599 89 22. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar tlo@duo.nl

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee