Leraar

Particulier Leraar Aanvragen lerarenbeurs

Aanvragen lerarenbeurs

Digitaal, van 1 april tot en met 30 juni

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 30 juni. De beurs wordt toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. U kunt een lerarenbeurs ook aanvragen als u al met de opleiding bent begonnen.

Digitaal aanvragen

U moet de lerarenbeurs digitaal aanvragen. Dat geldt ook als u voor de 2e of 3e keer aanvraagt. Voor de aanvraag heeft u een DigiD met sms-controle nodig. Ook moet u bij uw aanvraag een volledig ingevulde Verklaring (laatste) werkgever of inlener uploaden.

Wat moet u doen?

  • De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs 2017-2018 liep van 1 april tot en met 30 juni 2017. U kunt nu niet meer aanvragen voor het studiejaar 2017-2018. U kunt nog wel een wijziging in uw aanvraag doorgeven.

Alleen volledige aanvragen

We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Half augustus ontvangt u dan de beschikking.
Heeft u aangevraagd zonder een ondertekende Verklaring (laatste) werkgever of inlener? Dan krijgt u 2 weken de tijd om de verklaring alsnog bij uw aanvraag te uploaden. Doet u dit niet, dan nemen we uw aanvraag niet meer in behandeling. U zult dan opnieuw moeten aanvragen. Dit kan zolang de aanvraagperiode loopt.

Hoogte collegegeld doorgeven

De hoogte van de subsidie hangt af van het bedrag dat u uiteindelijk aan collegegeld betaalt. Is de hoogte van het definitieve collegegeld nog niet bekend op het moment dat u een lerarenbeurs aanvraagt? Geef het bedrag dan aan ons door zodra dit wel bekend is. U doet dit via Mijn DUO.

Open Universiteit

U kunt de lerarenbeurs ook aanvragen als u studeert aan de Open Universiteit. De hoogte is afhankelijk van het collegegeld dat u betaalt in een studiejaar en 2 maanden die eraan voorafgaan (juli en augustus). Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
U kunt betaalde cursussen in een volgend subsidiejaar niet opnieuw meetellen.

Aanvragen vanuit Caribisch Nederland

Woont u in Caribisch Nederland en heeft u geen burgerservicenummer? Dan gaat het aanvragen van de lerarenbeurs iets anders. U moet dan een aanvraagformulier gebruiken. Dit kunt u opvragen via lerarenbeurs@duo.nl. Zet in de onderwerpregel van uw mail 'Aanvraagformulier lerarenbeurs'.

Het ingevulde aanvraagformulier inclusief de Verklaring (laatste) werkgever of inlener kunt u mailen naar lerarenbeurs@duo.nl.

Hoelang lerarenbeurs?

U kunt voor maximaal 3 jaar een lerarenbeurs aanvragen. De maximale subsidieduur is gebaseerd op de startdatum en de studielast van uw studie.

Voor een premaster- of schakelprogramma krijgt u 1 jaar lerarenbeurs. U houdt dan nog maximaal 2 jaar beurs over voor de bijbehorende universitaire masteropleiding.
Studielast Maximale subsidieduur
minder dan 60 studiepunten 1 jaar
60 studiepunten 2 jaar
meer dan 60 studiepunten 3 jaar

Jaarlijks aanvragen

De lerarenbeurs moet u elk jaar opnieuw aanvragen, omdat de subsidie voor studiekosten en voor studieverlof telkens voor 1 studiejaar wordt toegekend. Heeft u al eerder een lerarenbeurs gehad, dan krijgt u voorrang als u voor een 2e of 3e jaar aanvraagt.
Doet u een opleiding van 60 studiepunten, dan moet u een 2e aanvraag uiterlijk 3 studiejaren na de 1e subsidieverlening indienen. Bij een opleiding van meer studiepunten moet u de 2e en 3e aanvraag binnen 5 studiejaren na de 1e subsidieverlening indienen.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee