Naar Home

Iemand machtigen

DUO mag nooit persoonsgebonden informatie over anderen geven, zelfs niet als de persoon minderjarig is. Gegevens verstrekken we alleen aan de betrokkene zelf. Wilt u toch dat iemand anders uw zaken regelt bij DUO? Dan moet u die persoon machtigen.

Hoe regelt u een machtiging?

In de meeste gevallen regelt u een machtiging per formulier. Welk formulier u nodig hebt, leest u in de tabel. Een machtiging voor Mijn DUO regelt u online.

* Advocaten hoeven niet gemachtigd te worden.
persoonsgebonden informatie op te vragen het formulier Machtiging (120Kb, pdf)
in Mijn DUO zaken te regelen DigiD Machtigen Link opent externe pagina
per post zaken te regelen het formulier Machtiging (120Kb, pdf)
het lesgeld te betalen het formulier Aanvraag termijnregeling lesgeld (86Kb, pdf)
de -boete in termijnen te betalen het formulier Incasso machtiging betalingsregeling -boete (95Kb, pdf)
bezwaar te maken * het formulier Machtiging voor bezwaarprocedure (91Kb, pdf)
U wilt iemand machtigen om U regelt de machtiging met

Post naar gemachtigde

U kunt ervoor kiezen om onze post naar de gemachtigde te laten sturen. Dit regelt u tegelijk met de machtiging. Later doorgeven kan ook. Dit doet u in Mijn DUO, onder 'Mijn gegevens'. Lukt dit niet, gebruik dan het formulier Wijziging machtiging.

Machtiging intrekken

Hebt u iemand gemachtigd en wilt u die machtiging intrekken? Dat kunt u op elk moment doen. Gebruik hiervoor het formulier Machtiging. Een machtiging intrekken voor Mijn DUO regelt u via Digid Machtigen.

Als gemachtigde uw gegevens wijzigen

Wilt u als gemachtigde uw gegevens wijzigen? Gebruik dan het formulier Wijziging Machtiging (95Kb, pdf). U kunt met dit formulier ook de machtiging intrekken.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee