Naar Home

Fixusopleidingen

Sommige opleidingen aan hbo en universiteit hebben een beperkt aantal plaatsen. De hogeschool of universiteit kan dan een ‘numerus fixus’ instellen. Als te veel studenten zich aanmelden voor een opleiding, dan moet u meedoen aan een selectie. De onderwijsinstelling regelt dat zelf. DUO doet geen centrale loting meer.

Selectiecriteria

Hogescholen en universiteiten selecteren zelf studenten voor hun fixusopleidingen. Er wordt gekeken naar uw gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar uw motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt de selectiecriteria.

Rechtstreekse plaatsing door een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger is afgeschaft. Dat geldt ook voor de zogenaamde ministerplaatsen voor scholieren van Aruba, Sint Maarten, Curaçao en Caribisch Nederland. Plaatsing kan alleen nog via de selectie bij de hogescholen en universiteiten.

Maximaal 2 fixusopleidingen

Per studiejaar mag u voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dat mag ook dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. Alleen voor Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag u maar voor 1 onderwijsinstelling kiezen.

Aanmelden

De aanmelding voor fixusopleidingen in 2018-2019 is gesloten. De uiterste aanmelddatum was 15 januari 2018.

Hoe vaak meedoen?

U mag maximaal 3 keer meedoen aan de selectieprocedure van een opleiding, maar het verschilt per instelling hoe vaak u aan hun selectie mag meedoen.

Hebt u vóór 2017 meegedaan aan de centrale loting, dan telt die deelname ook mee. In Studielink kunt u zien hoe vaak u al hebt meegedaan.

Deelnemen vanuit het buitenland

Wilt u vanuit het buitenland deelnemen aan de selectieprocedure? Informeer dan bij de onderwijsinstelling wat u moet doen.

Uitslag

De uitslag wordt bekendgemaakt op 15 april 2018. U ontvangt de uitslag via Studielink.

Als u geselecteerd bent, moet u uw plaats binnen 2 weken accepteren, ook via Studielink. Anders vervalt uw plaats.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee