Naar Home

Maatregelen corona

Vanwege het coronavirus neemt de overheid een aantal maatregelen.

Tegemoetkoming voor studenten

In het laatste deel van hun opleiding lopen studenten vaak stage of doen ze andere praktijkopdrachten. Door de coronamaatregelen was dit niet altijd mogelijk. Ook kunnen ze een studievertraging niet meer inhalen. Vaak heeft dit financiële gevolgen: hun beurs loopt af, ze moeten hun lesgeld of collegegeld langer doorbetalen en ze beginnen later met werken. Daarom komt de overheid deze studenten tegemoet.

2 financiële tegemoetkomingen

Op dit moment zijn er 2 tijdelijke financiële tegemoetkomingen:

 • tegemoetkoming voor het wegvallen van uw beurs
 • tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging

Een tegemoetkoming hoeft u niet terug te betalen.

Tegemoetkoming voor wegvallen beurs

Voorwaarden
 • U doet mbo-bol, hbo of universiteit.
 • U kreeg voor het laatst een basisbeurs (mbo) of aanvullende beurs (mbo, hbo of universiteit) in juni, juli, augustus of september 2020. Daarna kunt u alleen nog lenen.

Hebt u een aanvullende beurs aangevraagd, maar is uw aanvullende beurs nog niet berekend? En krijgt u daardoor geen tegemoetkoming? Dan kijken we later in het jaar of u alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. U krijgt hierover automatisch bericht.

In de Tool aanvullende beurs ziet u wat u kunt doen zodat de aanvullende beurs sneller wordt berekend.

Bedrag

Voldoet u aan de voorwaarden? De tegemoetkoming is een gift. U krijgt eenmalig het volgende bedrag:

Uw beurs Uw tegemoetkoming
Mbo basisbeurs € 800,-
Mbo aanvullende beurs € 1.200,-
Mbo basisbeurs + aanvullende beurs € 2.000,-
Hbo of universiteit aanvullende beurs € 1.500,-

De 1e groep studenten heeft op 15 september 2020 bericht gehad. Het geld is eind september 2020 op hun rekening gestort.

Een 2e groep studenten krijgt op 23 november bericht over de tegemoetkoming in Mijn DUO. Daarin staat ook hoeveel u krijgt. Deze tegemoetkomingen worden uitbetaald op 30 november.

Vragen? Neem telefonisch contact met ons op.

Tegemoetkoming voor extra kosten studievertraging

Voorwaarden
 • U stond in het studiejaar 2019-2020 én in het studiejaar 2020-2021 minimaal 1 maand ingeschreven bij een door de overheid betaalde opleiding (bekostigd onderwijs).
 • U hebt:
  • een mbo-diploma (bbl of bol) behaald in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 januari 2021, óf
  • een associate degree, bachelor of master behaald aan het hbo in de periode 1 september 2020 tot en met 31 januari 2021, óf
  • een master behaald aan de universiteit in de periode 1 september 2020 tot en met 31 januari 2021.
Bedrag

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u eenmalig het volgende bedrag:

Afgeronde opleiding Uw tegemoetkoming
Mbo-bbl € 150,-
Mbo-bol € 300,-
Hbo associate degree, bachelor of master € 535,-
Universitaire master € 535,-

De tegemoetkoming is een gift. Het geld wordt eind maart 2021 op uw rekening gestort.

Hebt u meerdere diploma’s behaald in de periode waarover het gaat? U krijgt maar 1 keer de tegemoetkoming. U krijgt het hoogste bedrag.

Zelf aanvragen niet nodig

U hoeft de tegemoetkoming niet zelf aan te vragen. Als u recht hebt op de tegemoetkoming, krijgt u vóór de uitbetaling bericht van DUO.

Hebt u studiefinanciering (gehad)? Dan is uw rekeningnummer bij ons bekend. U kunt dit rekeningnummer wijzigen in Mijn DUO.

Rekeningnummer onbekend

Is uw rekeningnummer niet bekend bij DUO of ontbreken er gegevens? Dan krijgt u vanaf begin december 2020 een bericht. In het bericht vragen we u om uw rekeningnummer door te geven.

Verhuizen naar het buitenland

Geef uw nieuwe adres door in Mijn DUO. Installeer en activeer voor vertrek de DigiD app. Zo kunt u overal inloggen op Mijn DUO en mist u het bericht niet.

Hebt u geen studiefinanciering en zijn uw adresgegevens niet bekend bij DUO? Zorg dan dat u voor vertrek uw nieuwe adres doorgeeft Link opent externe pagina aan uw Nederlandse gemeente.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee