Naar Home

Maatregelen corona

Vanwege het coronavirus neemt de overheid een aantal maatregelen.

Tegemoetkoming voor studenten

In het laatste deel van hun opleiding lopen studenten vaak stage of doen ze andere praktijkopdrachten. Door de coronamaatregelen was dit niet altijd mogelijk. Ook kunnen ze een studievertraging niet meer inhalen. Vaak heeft dit financiële gevolgen: hun beurs loopt af, ze moeten hun lesgeld of collegegeld langer doorbetalen en ze beginnen later met werken. Daarom komt de overheid deze studenten tegemoet.

2 financiële tegemoetkomingen

Op dit moment zijn er 2 tijdelijke financiële tegemoetkomingen:

 • tegemoetkoming voor het wegvallen van uw beurs
 • tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging.

Een tegemoetkoming hoeft u niet terug te betalen.

Tegemoetkomingen verlengd

 • De tegemoetkoming voor het wegvallen van de beurs is verlengd tot en met augustus 2023. Valt uw basisbeurs of aanvullende beurs weg tussen de studiejaren 2020-2023 en kunt u alleen nog lenen? Dan krijgt u ook een tegemoetkoming. 
 • De tegemoetkoming voor extra studiekosten studievertraging is verlengd tot en met augustus 2021.

  Zodra bekend is wanneer u bericht en de tegemoetkoming krijgt, werken we deze pagina bij.

Tegemoetkoming voor wegvallen beurs

Voorwaarden
 • U doet mbo-bol, hbo of universiteit.
 • Uw laatste maand met een basisbeurs (mbo) of aanvullende beurs (mbo, hbo of universiteit) lag of ligt in de periode juni 2020 tot en met augustus 2023. Daarna kon of kunt u alleen nog lenen.

Hebt u een aanvullende beurs aangevraagd, maar is uw aanvullende beurs nog niet berekend? En krijgt u daardoor geen tegemoetkoming? Dan kijken we later in het jaar of u alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. U krijgt hierover automatisch bericht.

In de Tool aanvullende beurs ziet u wat u kunt doen zodat de aanvullende beurs sneller wordt berekend.

Bedrag

Voldoet u aan de voorwaarden? De tegemoetkoming is een gift. U krijgt eenmalig het volgende bedrag:

Uw beurs Uw tegemoetkoming
Mbo basisbeurs € 800,-
Mbo aanvullende beurs € 1.200,-
Mbo basisbeurs + aanvullende beurs € 2.000,-
Hbo of universiteit aanvullende beurs € 1.500,-

De betaaldatums vermelden we zodra deze bekend zijn. Als u recht hebt op 1 of beide tegemoetkomingen, dan krijgt u automatisch bericht. Zorg er daarom voor dat uw contactgegevens in Mijn DUO juist zijn.

Vragen? Neem telefonisch contact met ons op.

Tegemoetkoming voor extra kosten studievertraging

Voorwaarden
 • U stond in het studiejaar 2019-2020 én in het studiejaar 2020-2021 minimaal 1 maand ingeschreven als student bij een door de overheid betaalde opleiding (bekostigd onderwijs). 
 • Stond u ingeschreven als , dan hebt u geen recht op tegemoetkoming.
 • Studeerde u aan het mbo? Dan was u op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder. Deze voorwaarde geldt niet voor hbo en universiteit.
 • U hebt:
  • een mbo-diploma (bbl of bol) behaald in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2021, óf
  • een associate degree, bachelor of master behaald aan het hbo in de periode 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021, óf
  • een master behaald aan de universiteit in de periode 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021.
Bedrag

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u eenmalig het volgende bedrag:

Afgeronde opleiding Uw tegemoetkoming
Mbo-bbl € 150,-
Mbo-bol € 300,-
Hbo associate degree, bachelor of master € 535,-
Universitaire master € 535,-


De tegemoetkoming is een gift.

 • Hebt u vóór 1 februari 2021 uw diploma gekregen? Dan is het geld 30 maart 2021 op uw rekening gestort.
 • Hebt u na 1 februari 2021 uw diploma gekregen? Dan krijgt u later nog bericht over de uitbetaling.
 • Hebt u meerdere diploma’s behaald in de periode waarover het gaat? U krijgt maar 1 keer de tegemoetkoming. U krijgt het hoogste bedrag.

Zelf aanvragen niet nodig

U hoeft de tegemoetkoming niet zelf aan te vragen. Als u recht hebt op de tegemoetkoming, krijgt u vóór de uitbetaling bericht van DUO.

Hebt u studiefinanciering (gehad)? Dan is uw rekeningnummer bij ons bekend. U kunt dit rekeningnummer wijzigen in Mijn DUO.

Rekeningnummer doorgeven

Is uw rekeningnummer niet bekend bij DUO of ontbreken er gegevens? U ontvangt dan van ons een bericht. Daarin vragen we u om zelf uw rekeningnummer door te geven. Anders kunnen we uw tegemoetkoming niet uitbetalen.

We vragen u ook om uw rekeningnummer door te geven als u meer dan een jaar geen uitbetaling heeft gehad.

Dit moet u doen:

Log in op Mijn DUO, ga naar Mijn Gegevens en geef uw rekeningnummer door. Kunt u niet inloggen? Gebruik dan het formulier Opgave rekeningnummer tegemoetkoming extra studiekosten.

Geen bericht ontvangen

Hebt u vóór 1 februari 2021 uw diploma gekregen? Dan hebben we u al een bericht gestuurd. Kijk in Mijn DUO of uw rekeningnummer bij ons bekend is.

Denkt u dat u aan de voorwaarden voldoet, maar hebt u geen bericht ontvangen? Dan kunt u zelf de financiële tegemoetkoming aanvragen met het formulier ‘Aanvraag financiële tegemoetkoming voor extra studiekosten vanwege studievertraging’.

Hebt u op of na 1 februari 2021 uw diploma gekregen? U hoeft geen formulier in te vullen. U krijgt vanzelf bericht. In het bericht staat of uw rekeningnummer bij ons bekend is.

Verhuizen naar het buitenland

Geef uw nieuwe adres door in Mijn DUO. Installeer en activeer voor vertrek de DigiD app. Zo kunt u overal inloggen op Mijn DUO en mist u het bericht niet.

Hebt u geen studiefinanciering en zijn uw adresgegevens niet bekend bij DUO? Zorg dan dat u voor vertrek uw nieuwe adres doorgeeft Link opent externe pagina aan uw Nederlandse gemeente.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee