Naar Home

Maatregelen corona

Vanwege het coronavirus neemt de overheid een aantal maatregelen.

Geld, , studie en terugbetalen

Vragen over studie, en studiefinanciering die te maken hebben met corona.

Studiefinanciering

Hoeveel mag ik bijverdienen?

De grens voor bijverdienen in 2020 vervalt voor alle studenten. Sommige studenten werken in een cruciaal beroep vanwege de coronacrisis juist extra. Om niemand door extra verdiensten op dit moment in de problemen te brengen, vervalt de grens voor bijverdienen in 2020. U mag in het jaar 2020 bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw studiefinanciering.

Door de maatregelen tegen het coronavirus kom ik in financiële problemen. Kan ik meer studiefinanciering krijgen?

 • Als u nog niet maximaal leent, kunt u (tijdelijk) uw lening verhogen. Dit kan met terugwerkende kracht tot het begin van de lopende maand.
 • Misschien kunt u nu een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs hangt af van het inkomen van uw ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
 • Hebt u een aanvullende beurs en daalt het inkomen van uw ouders in 2020? Dan kunnen uw ouders verlegging peiljaar naar 2020 aanvragen. Misschien krijgt u dan een hogere aanvullende beurs.
 • Studeert u aan hbo of universiteit, dan kunt u extra lenen voor uw collegegeld: het collegegeldkrediet.
 • Gebruikt u de genoemde mogelijkheden al en komt u toch in de problemen? Neem contact met ons op. We bespreken dan uw situatie en zullen er zo soepel mogelijk mee omgaan.
 • Bent u klaar of gestopt met uw studie? Dan hebt u geen recht meer op een lening bij DUO. Wij raden u dan aan contact te zoeken met uw gemeente.
Wat kan ik doen als ik mijn (bij)baan helemaal of gedeeltelijk ben kwijtgeraakt?

DUO kan u hiervoor geen financiële compensatie bieden. Wel kunt u misschien bij het UWV een WW-uitkering Link opent externe pagina krijgen.

Mijn hbo of universiteit kan geen verklaring collegegeld of bewijs van inschrijving ondertekenen en stempelen. Wat nu?

Uw onderwijsinstelling mag een digitale handtekening zetten. Een stempel is niet nodig.

Studentenreisproduct

Mag ik met mijn -reisproduct nog in de spits reizen?

Ja, uw -reisproduct blijft geldig op de tijden die u gewend bent. Reis alleen met het als dat echt nodig is. Door spreidingsroosters van het onderwijs zal de spits zo min mogelijk worden belast door studenten. 

Krijg ik door de coronacrisis meer reisrecht?

Ja. U krijgt 3 maanden extra reisrecht. U kunt de verlenging zien in Mijn DUO. In sommige situaties moet u de verlenging zelf aanvragen. U hebt hierover in mei 2020 bericht ontvangen.  

Om studenten in het hoger onderwijs tegemoet te komen, krijgt iedere student die een opleiding volgt aan hbo of universiteit én in maart 2020 gebruikmaakte van het recht op het studentenreisproduct of in maart 2020 een -vergoeding voor het buitenland ontving, 3 maanden extra reisrecht. De student moet nog wel ingeschreven staan bij een opleiding die recht geeft op studiefinanciering.

Studenten die een mbo-opleiding volgen, ontvangen géén extra reisrecht omdat zij standaard al langer reisrecht hebben dan studenten in het hoger onderwijs.

Moet ik mijn reisproduct nu stopzetten om gebruik te kunnen maken van de 3 extra maanden reisrecht?

Nee, dat hoeft niet. Als u langer studeert dan uw nominale studieduur plus 1 jaar, dan gaan de 3 extra maanden recht automatisch in. Het is wel mogelijk om het reisproduct tijdelijk stop te zetten om te voorkomen dat uw prestatiebeursschuld verder oploopt als u voorziet dat u toch niet reist deze maanden en niet zeker weet dat u binnen de diplomatermijn afstudeert.

Kan ik mijn studentenreisproduct tijdelijk stopzetten en hiermee reismaanden sparen?

Hoelang recht?

U hebt recht op het studentenreisproduct voor de duur die voor uw studie staat, plus 1 jaar extra in het hoger onderwijs en 3 jaar extra in het mbo. In Mijn DUO kunt u zien hoelang u nog recht hebt.

Tijdelijk stopzetten

U kunt uw studentenreisproduct tijdelijk stopzetten. Maar u kunt de maanden die u stopzet alléén opsparen als u uw hele studiefinanciering stopzet. Dus ook uw beurs of lening. Dat kunnen of willen veel studenten nu juist niet.

Hebt u alleen het studentenreisproduct en verder geen lening of beurs? En wilt u uw reisproduct tijdelijk stopzetten?

 • Zet dan uw studentenreisproduct stop vóór de 1e dag van de maand waarin u er geen gebruik meer van wilt maken. Doe dit bij een ophaalautomaat Link opent externe pagina.
 • Wilt u het studentenreisproduct weer gebruiken? Vraag opnieuw studiefinanciering aan. Dan kunt u uw studentenreisproduct weer activeren.

Stopzetten als u 30 jaar of ouder bent

Wordt u binnenkort 30? Houd er rekening mee dat u uw studiefinanciering niet weer kunt opstarten na uw 30e.

Mijn stage is gestopt of uitgesteld door het coronavirus. Hoe zet ik mijn -vergoeding buitenland of uitwonendenbeurs stop?

-vergoeding buitenland

 1. Log in op Mijn DUO en wijzig uw -vergoeding in een week- of weekendabonnement. U kunt deze wijziging pas doen vanaf de 1e van de maand waarin uw -vergoeding ingaat.
 2. Begint u later dit jaar aan uw buitenlandse stage? Vraag opnieuw de -vergoeding aan in Mijn DUO. Zorg ook voor een nieuwe verklaring van uw school of universiteit.

Uitwonendenbeurs stopzetten

 • Kreeg u een uitwonendenbeurs voor uw stage of studie in het buitenland? En wordt u nu weer thuiswonend? Wijzig uw woonsituatie in Mijn DUO.
 • Moest u vanwege de coronamaatregelen eerder stoppen met uw stage in het buitenland, maar loopt uw huurcontract in het buitenland toch door? Neem dan contact op met DUO

Ik heb een vergoeding voor extra reiskosten aangevraagd. Mag ik de bewijsstukken later opsturen?

Als uw school of universiteit nu geen bewijsstukken kan ondertekenen, mag u ze later opsturen. Doe dit dan wel zo snel mogelijk.

Studievertraging

Ik loop studievertraging op door het coronavirus. Heb ik recht op financiële compensatie?

Als u in de eindfase van uw opleiding zit, hebt u misschien recht op een financiële tegemoetkoming.

Ik loop studievertraging op door het coronavirus. Heb ik recht op verlenging van mijn diplomatermijn?

De coronacrisis is een bijzondere situatie. Daarom kunt u misschien verlenging van uw diplomatermijn krijgen. Neem contact op met de studentendecaan van uw school of universiteit. Een verzoek voor verlenging van de diplomatermijn gaat namelijk altijd via de studentendecaan.

Lesgeld of collegeld

Ik sta voor de definitieve toelating tot het hbo nog een paar maanden ingeschreven in het mbo. Moet ik nu lesgeld voor het mbo betalen en collegegeld voor het hbo?

Nee, in de maanden dat bent ingeschreven aan het mbo, hoeft u nog geen collegegeld te betalen. Zodra u wordt uitgeschreven van het mbo (vóór 1 januari 2021) moet u collegegeld betalen. Het betaalde lesgeld wordt dan gekort op het collegegeld. Zie de informatie hierover op de pagina 'Uw inschrijving bij school'. Het lesgeld betaalt u in principe voor een volledig schooljaar. Als u uw diploma haalt, kunt u een gedeelte van het lesgeld terugkrijgen.

Ik ga minder vaak naar school of universiteit door de coronamaatregelen. Moet ik het volledige lesgeld of collegegeld betalen?

 • Doet u mbo of vavo? Dan moet u het volledige lesgeld aan DUO betalen. Ook als u een deel van de lessen online volgt.
 • Doet u hbo of universiteit? Dan moet u het collegegeld betalen aan uw onderwijsinstelling. Vragen hierover? Stel ze aan uw school of universiteit.

Waarom volledig lesgeld in coronatijd?

Met ingang van het nieuwe studiejaar worden er weer lessen gegeven, voor een deel online. Scholen en universiteiten moeten ervoor zorgen dat studenten zo, net als anders, binnen de normale tijd een diploma kunnen halen. Daarom moet u het volledige lesgeld betalen. 
 
Kon u in het afgelopen studiejaar door corona niet binnen de normale studieduur afstuderen? Dan kunt u een financiële vergoeding krijgen. We noemen dat een ‘tegemoetkoming voor extra kosten studievertraging’.

Studieschuld

Door de maatregelen tegen het coronavirus kan ik mijn schuld niet meer betalen. Wat kan ik doen?

De terugbetaling van uw studieschuld loopt door. Ook -boetes moet u betalen. Betaalt u niet op tijd, dan stuurt DUO een aanmaning.

Studieschuld

Hebt u door de maatregelen tegen het coronavirus problemen met het aflossen van uw studieschuld? Dan zijn er twee mogelijkheden:

-boete

Hebt u een -boete? Kijk of u een betalingsregeling kunt krijgen.

Achterstand met betalen

Door de bijzondere coronasituatie heeft DUO de afgelopen maanden geen nieuwe zaken doorgegeven aan deurwaarders via het CJIB. Vanaf oktober 2020 doen we dit wel weer. Hiermee voorkomen we dat uw schulden zich verder opstapelen en bijkomende problemen naar de toekomst schuiven. U krijgt opnieuw bericht over uw achterstand. Kunt u het bedrag niet in een keer betalen aan het CJIB? Dan kunt u met de deurwaarder afspraken maken over de manier waarop u uw schuld wel kunt betalen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee