Werken als leraar of docent

Wilt u in Nederland werken als leraar of docent met een buitenlands diploma, dan moet u erkenning van uw buitenlandse opleiding aanvragen. Dit kan alleen als uw opleiding gelijkwaardig is aan een Nederlandse opleiding. Wilt u alleen tijdelijk of incidenteel werken als leraar of docent en hebt u een diploma uit een EU/EER-land of Zwitserland? Geef dit dan aan bij uw aanvraag.

Aanvragen

 1. Vraag online erkenning van uw opleiding aan of dien een aanvraag in bij tijdelijk werk als leraar of docent.
 2. Lukt het niet online? Gebruik dan een formulier:
  • Gebruik het formulier Aanvraag erkenning of tijdelijke dienstverrichting EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel als u een diploma hebt uit een EU/EER-land of Zwitserland.
  • Gebruik het formulier Aanvraag erkenning niet EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel als u een diploma hebt behaald buiten de EU/EER of Zwitserland.

DUO accepteert alleen online aanvragen of aanvragen met een formulier.

Voor welke beroepen?

Erkenning van uw opleiding of een aanvraag bij tijdelijk werk is nodig voor de volgende beroepen:

 • leraar basisonderwijs
 • vakleerkracht basisonderwijs (dit kan voor elk vak in het primair onderwijs)
 • leraar speciaal onderwijs
 • vakleerkracht speciaal onderwijs (dit kan voor elk vak in het speciaal onderwijs)
 • leraar algemeen voortgezet onderwijs
 • docent in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Voorwaarden

Naast een gelijkwaardig diploma moet u ook onderwijsbevoegdheid hebben in het land van herkomst.

Komt u uit een EU/EER-land of Zwitserland, dan vindt u alle voorwaarden in de Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel.
Komt u niet uit een EU/EER-land of Zwitserland? Dan beoordelen we uw aanvraag op grond van Nederlandse onderwijswetgeving.

Taaleis

Komt u niet uit een EU/EER-land of Zwitserland? En wilt u werken in het basisonderwijs of het speciaal onderwijs? Dan moet u ook aantonen dat u de taal waarin u wilt lesgeven voldoende beheerst. Kies een taal om te bekijken of u aan de taaleis voldoet.

Nederlands

U moet een certificaat opsturen waaruit blijkt dat u het Nederlands beheerst op of gelijkwaardig aan ERK-niveau B2. Bijvoorbeeld:

 • een diploma Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2), programma II
 • een certificaat Nederlands als 2e taal op het 2e niveau (afgegeven voor 1 januari 1994)
 • een certificaat Nederlands als Vreemde taal op het hoogste niveau (uitgebreide kennis)
 • een certificaat Nederlands als Vreemde taal van het profiel academische taalvaardigheid, profiel educatief professioneel of taalvaardigheid hoger onderwijs (PTHO)
 • een certificaat Nederlands Educatief Startbekwaam
 • een diploma havo of vwo, of een ander diploma voortgezet onderwijs op vergelijkbaar niveau. Het onderwijs moet zijn gegeven in het Nederlands en u moet examen Nederlands hebben gedaan.

Voldoet u aan deze taaleis? Dan mag u lesgeven in het Nederlands in (Europees) Nederland, op Bonaire, op Saba en op Sint Eustatius.

Papiaments

U moet een certificaat opsturen waaruit blijkt dat u het Papiaments beheerst op of gelijkwaardig aan ERK-niveau B2. Bijvoorbeeld:

 • een certificaat van de taaltoets Papiamentse taal aan de Universiteit van Curaçao
 • een diploma havo of vwo, of een ander diploma voortgezet onderwijs op vergelijkbaar niveau. U moet examen Papiaments hebben gedaan.

Voldoet u aan deze taaleis? Dan mag u lesgeven in het Papiaments op Bonaire.

Engels

U moet een certificaat opsturen waaruit blijkt dat u het Engels beheerst op of gelijkwaardig aan ERK-niveau B2. Bijvoorbeeld:

 • een bewijsstuk afgegeven door een centrum dat is geautoriseerd door de Cambridge English Language Assessment
 • een bewijsstuk afgegeven door opleidingsinstituut Anglia
 • een diploma havo of vwo, of een ander diploma voortgezet onderwijs op vergelijkbaar niveau. U moet examen Engels hebben gedaan.

Voldoet u aan deze taaleis? Dan mag u lesgeven in het Engels op Saba en op Sint Eustatius en in het internationaal onderwijs in (Europees) Nederland.

Gratis

Erkenning van uw opleiding of een aanvraag bij tijdelijk werk als leraar of docent is gratis.

Contact

Hebt u vragen? U kunt tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie: 050 599 80 36. Of stuur een mail naar ks.dw@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee