Naar Home

Buitenlands diploma in Nederland

Hebt u een buitenlands diploma en wilt u werken in de kinderopvang, het onderwijs of een cultuurberoep? Dan moet u uw buitenlandse opleiding laten erkennen.
Als u in het buitenland een titel hebt gehaald, kunt u een Nederlandse titel aanvragen.

2. Werken in het onderwijs

Wilt u in Nederland in het onderwijs werken met een buitenlands diploma, dan moet u erkenning van uw buitenlandse opleiding aanvragen. Dit kan alleen als uw opleiding gelijkwaardig is aan een Nederlandse onderwijsopleiding. Wilt u alleen tijdelijk of incidenteel in het onderwijs werken en komt u uit een EER-land of Zwitserland? Geef dit dan aan bij uw aanvraag.

Aanvragen

  1. Vraag online erkenning van uw opleiding aan of dien een aanvraag in bij tijdelijk werk in het onderwijs.
  2. Lukt het niet online? Gebruik dan een formulier.
    Het formulier Aanvraag erkenning of tijdelijke dienstverrichting EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel is voor burgers uit een EER-land of Zwitserland.
    Het formulier Aanvraag erkenning niet EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel is voor aanvragers van buiten de EER en Zwitserland.

Voor welke beroepen?

Erkenning van uw opleiding of een aanvraag bij tijdelijk werk is nodig voor de volgende beroepen:

  • leraar primair onderwijs
  • vakleerkracht primair onderwijs (mogelijk voor elk vak in het primair onderwijs)
  • leraar algemeen voortgezet onderwijs
  • docent in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Voorwaarden

Naast een gelijkwaardig diploma moet u ook onderwijsbevoegdheid hebben in het land van herkomst. Komt u uit een EER-land of Zwitserland, dan vindt u alle voorwaarden in de Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel. Komt u niet uit een EER-land of Zwitserland? Dan beoordelen we uw aanvraag op grond van Nederlandse onderwijswetgeving.

Gratis

Erkenning van uw opleiding of een aanvraag bij tijdelijk werk in het onderwijs is gratis.

Contact

Hebt u vragen? U kunt tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie: 050-599 80 36. Of stuur een e-mail naar ks.dw@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee