Zienswijze

Als gemeente kunt u een zienswijze indienen over de initiatieven. U kunt daarin aangeven wat u vindt van het nieuwe initiatief. 

Inhoud zienswijze

DUO zal de zienswijze toevoegen aan de aanvraag, zodat de Inspectie van het Onderwijs die ook kan zien. De vorm mag u zelf bepalen. 

Het besluit van de minister is alleen gebaseerd op de eisen die in de wet staan. De initiatiefnemer moet:

  • voldoende belangstellingkunne aantonen
  • aan de 6 deugdelijkheidseisen (kwaliteitstoets) voldoen
  • VOG’s voor de bestuurders en leden van het intern toezicht opsturen
  • aan de uitnodigingsplicht voldoen 

Deadline

Vanaf 1 juli staat op de website van DUO welke initiatiefaanvragen er dat jaar in een gemeente aankomen.

  • Van 1 juli tot en met 31 oktober kan het college van B&W bij DUO een zienswijze aanleveren over een initiatief in de gemeente.

  • Uw zienswijze moet voor 1 november bij DUO zijn.

Opsturen

Mail uw zienswijze naar: duo.dienstpostbus.mrvns@duo.nl. U krijgt van DUO altijd een ontvangstbevestiging. 

Als u de zienswijze liever per post wilt versturen kan dat, maar stuur dan ook nog een afschrift naar ons mailadres. Het postadres is:

Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. MRvNS- zienswijze
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee