Huisvesting

De initiatiefnemer moet het initiatief bij u melden en onder andere de huisvesting met u bespreken. De initiatiefnemer nodigt u daarom uit voor een gesprek. 

Huisvesting regelen

De gemeente zorgt voor huisvesting van de nieuwe school binnen haar gemeentegrenzen. Naar aanleiding van de uitnodiging denkt u alvast na over deze huisvesting voor de nieuwe school. U kijkt bijvoorbeeld in welke buurt plek is voor het initiatief. 

De locatie mag afwijken van de wens van de initiatiefnemer. Er is vanaf het besluit van de minister nog 14 maanden voorbereidingstijd voor de start van de school.

Een verzelfstandiging in het primair onderwijs start al in augustus van hetzelfde jaar waarin de beschikking wordt ontvangen. Dit is omdat er bij een verzelfstandiging al huisvesting is op moment van de aanvraag.

Uitstel vragen

Zowel de initiatiefnemer als de gemeente kunnen, in onderling overleg, verzoeken om de start van de bekostiging een jaar uit te stellen. Bijvoorbeeld wanneer de bouw van de school in een nieuwbouwwijk vertraagd is, of wanneer er grote aanpassingen nodig zijn voor goede huisvesting. 

Uitstel moet u ruim voor de beoogde startdatum van 1 augustus schriftelijk aanvragen bij DUO. Vermeld hierbij de reden voor het uitstel. DUO beoordeelt het verzoek en beslist hier schriftelijk op.

Mail uw verzoek naar: duo.dienstpostbus.mrvns@duo.nl.

Andere gespreksonderwerpen

U kunt de initiatiefnemer aansporen om na te gaan of  het initiatief mogelijk al past binnen het bestaande onderwijsaanbod. Uw gesprek met de initiatiefnemer kan verder gaan over:

  • samenwerkingsverband passend onderwijs
  • voor- en vroegschoolse educatie
  • werving onderwijspersoneel
  • nieuwkomers 
  • bewegingsonderwijs
  • flankerend beleid over leerlingenvervoer, leerplicht, zorg en de Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Flankerend beleid

Als gemeente hebt u een beleid over leerlingenvervoer, leerplicht, zorg en de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Als er een nieuwe school komt, bedenk dan wat dit betekent voor het gemeentelijk beleid. Het is goed om ook hierover te praten met de initiatiefnemer en andere partijen.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Voor vragen over po: 070 757 51 11.
Voor vragen over vo: 070 757 51 22.

Terugbelverzoek

Hebt u na 13.00 uur een vraag? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee