Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van het traject rond de participatieverklaring. In geval van asielstatushouders biedt u ook de maatschappelijke begeleiding aan.

Invulling participatieverklaringstraject

In het participatieverklaringstraject (PVT) maakt de inburgeraar kennis met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject beslaat minimaal een dagdeel en is een voorbereiding op het ondertekenen van de participatieverklaring. De gemeente heeft een grote mate van beleidsvrijheid in de invulling van het traject.

Meer informatie over de inhoud, het doel van het participatieverklaringstraject en de rol van de gemeente bij het Besluit Inburgering Link opent externe pagina vindt u in hoofdstuk 2 van de nota van toelichting Wi2013 Link opent externe pagina en hoofdstuk 2 van de nota van toelichting Wi2021 Link opent externe pagina .

Meer informatie over het traject en ondersteunend materiaal staat op prodemos.nl Link opent externe pagina . Op de site van de VNG Link opent externe pagina vindt u praktijkvoorbeelden voor de invulling van het traject.

Uitbesteden

Besteedt u de uitvoering uit aan een andere gemeente, een maatschappelijke organisatie of een andere instelling? Dan moet de uitvoerende partij toegang tot Mijn DUO met eHerkenning hebben. Daarnaast moet u het formulier Verklaring uitbesteding uitvoering WI invullen. De andere partij krijgt dan toegang tot de gegevens van inburgeraars in uw gemeente. Stuur de verklaring naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen.

Financiering onder de Wi2013

Voor de bekostiging van de uitvoering van het PVT voor asielstatushouders maakt de gemeente gebruik van de gelden voor de maatschappelijke begeleiding. Per asielstatushouder is een bedrag van € 2.370,- beschikbaar. Dit bedrag wordt uitbetaald als zogenaamde decentralisatie-uitkering binnen het gemeentefonds. Het geld gaat naar de 1e gemeente waar de inburgeraar wordt ingeschreven, zoals bedoeld in Artikel 29 van de Huisvestingswet 2014 Link opent externe pagina .

Wie betaalt?

  • Inburgeringsplichtigen die onder de Wi2013 vallen en geen asielstatushouder zijn, betalen zelf het traject rond de participatieverklaring aan de gemeente. De kosten hiervan zijn € 150,-.
  • De PVT-kosten voor alle inburgeringsplichtigen die onder de Wi2021 vallen, worden betaald door de gemeente.

Lening Wi2013

De factuur van de gemeente kan worden verstuurd naar DUO. De factuur moet door de inburgeraar worden ondertekend. DUO betaalt daarna de € 150,- voor het PVT rechtstreeks aan de betreffende gemeente.

Participatieververklaring bestellen

Met de ondertekening van de participatieverklaring door de inburgeraar wordt het PVT afgerond. De participatieverklaring is een landelijk uniform document en is als bijlage opgenomen bij de Regeling inburgering. De gemeente moet de participatieverklaring bestellen bij DUO. DUO verstrekt vervolgens de verklaringen op waardepapier aan gemeenten.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee