Naar Participatieverklaring

Participatieverklaring registreren

Heeft de inburgeraar de participatieverklaring ondertekend, dan legt u dit vast in het Portaal Inburgeren. In het Portaal Inburgeren worden alle gegevens over inburgeraars beheerd. U kunt op 2 manieren toegang krijgen tot het portaal:

  • via Suwinet
  • door een directe koppeling met uw cliëntvolgsysteem (machinekoppeling)

Participatieverklaring registreren via Suwinet

  1. Log in via Suwinet op het Portaal Inburgeren.

  2. Ga naar ‘Zoeken en wijzigen personen’ en zoek de inburgeraar op.
  3. Vul de 'datum start deelname PV-traject' in en de 'datum einde deelname PV-traject'. Bij 'datum voldaan aan de PV-plicht' vult u de datum van ondertekening in. Daarna klikt u op 'Wijzigen'.

Meer informatie vindt u in de Handleiding gegevensuitwisseling participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding voor gemeenten.

Rollen

Om de participatieverklaring te registreren via Suwinet heeft u de rol 'Muteren gegevens participatieverklaring' (SCI08) nodig. De beheerder van Suwinet binnen uw gemeente kan u deze rol toekennen.

Het is niet mogelijk om aan hetzelfde account rollen te koppelen voor uitvoering van de WI2007 én de participatieverklaring. Houdt u zich bezig met de WI2007 en met de participatieverklaring? Dan heeft u 2 aparte accounts nodig.

Participatieverklaring registreren via machinekoppeling

Heeft uw cliëntvolgsysteem een rechtstreekse koppeling met het Portaal Inburgeren? Dan hoeft u de participatieverklaring alleen te registreren in uw cliëntvolgsysteem.

Machinekoppeling inrichten

Wilt u een rechtstreekse koppeling (machinekoppeling) tussen uw cliëntvolgsysteem en het Portaal Inburgeren? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Het berichtenboek (pakket van eisen) is op te vragen bij uw relatiebeheerder.

Voor een machinekoppeling hebt u een zogenaamde applicatiesleutel nodig. Deze vraagt u aan met het formulier Aanvraag Applicatiesleutel. U ontvangt de applicatiesleutel in een beveiligd zipbestand. Los daarvan krijgt u een wachtwoord om het zipbestand te openen. De applicatiesleutel moet worden verwerkt in uw softwarepakket. Neem hiervoor contact op met de leverancier van het pakket.

Meer informatie vindt u in de Handleiding ISI voor gemeenten.

Participatieverklaring niet ondertekend

Ook als de inburgeraar weigert te tekenen, registreert u dit. Heeft de inburgeraar het traject niet gevolgd en de participatieverklaring niet ondertekend? Dan vult u geen datums in, maar alleen de 'reden niet voldaan aan PV-plicht'.

Heeft de inburgeraar het traject wel gevolgd maar niet getekend, dan vult u de 'datum start deelname PV-traject' in, de 'datum einde deelname PV-traject' en de 'reden niet voldaan aan PV-plicht'.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee