Naar Participatieverklaring

Participatieverklaring registreren

Heeft de inburgeraar de participatieverklaring ondertekend, dan legt u dit vast in het Portaal Inburgering. In het Portaal Inburgering worden alle gegevens over inburgeraars beheerd. U kunt op 2 manieren toegang krijgen tot het portaal:

  • via Mijn DUO
  • door een directe koppeling met uw cliëntvolgsysteem (machinekoppeling). Dit is nu alleen mogelijk voor Wi2013.

Participatieverklaring registreren via Mijn DUO

  1. Log in Mijn DUO en kies voor 'Inburgering'.
  2. Zoek de inburgeraar via 'Raadplegen en muteren persoon'.
  3. Registreer de PVT-gegevens voor de betreffende persoon.
Meer informatie vindt u in de Handleiding gegevensuitwisseling participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding voor gemeenten.

Rollen in Mijn DUO

Om de participatieverklaring te registreren voor personen onder de Wi2013 hebt u de rol 'Raadplegen en muteren persoon 2013' nodig. Voor personen onder de Wi2021 hebt u de rol 'Raadplegen en muteren persoon 2021' nodig.

De beheerder van Mijn DUO binnen uw gemeente kan u deze rol toekennen.

Participatieverklaring registreren via machinekoppeling

Heeft uw cliëntvolgsysteem een rechtstreekse koppeling met het Portaal Inburgering? Dan hoeft u de participatieverklaring alleen te registreren in uw cliëntvolgsysteem (alleen voor Wi2013).

Machinekoppeling inrichten

Wilt u een rechtstreekse koppeling (machinekoppeling) tussen uw cliëntvolgsysteem en het Portaal Inburgering? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Het berichtenboek (pakket van eisen) is op te vragen bij uw relatiebeheerder.

Voor een machinekoppeling hebt u een zogenaamde applicatiesleutel nodig. Deze vraagt u aan met het formulier Aanvraag Applicatiesleutel. U ontvangt de applicatiesleutel in een beveiligd zipbestand. Los daarvan krijgt u een wachtwoord om het zipbestand te openen. De applicatiesleutel moet worden verwerkt in uw softwarepakket. Neem hiervoor contact op met de leverancier van het pakket.

Participatieverklaring niet ondertekend

Ook als de inburgeraar weigert te tekenen, registreert u dit. Dit kunt u op dit moment alleen doen voor inburgeraars die onder de Wi2013 vallen.

  • Heeft de inburgeraar het traject niet gevolgd en de participatieverklaring niet ondertekend? Dan vult u geen datums in, maar alleen de 'reden niet voldaan aan PV-plicht'.
  • Heeft de inburgeraar het traject wel gevolgd maar niet getekend, dan vult u de 'datum start deelname PV-traject' in, de 'datum einde deelname PV-traject' en de 'reden niet voldaan aan PV-plicht'.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee