Naar Participatieverklaring

Participatieverklaring in het kort

Het participatieverklaringstraject (PVT) is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor iedereen die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig is geworden.

Wat houdt het PVT in?

Via het participatieverklaringstraject maakt de inburgeraar kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. U kunt hierbij denken aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten.

De gehele tekst van de PVT vindt u in Bijlage 7 van de Regeling inburgering Link opent externe pagina .

Verklaring ondertekenen

Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring. Hiermee verklaart de inburgeraar dat hij kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat hij deze respecteert en dat hij actief een bijdrage wil leveren aan de samenleving.

De inburgeraar moet de Nederlandse kernwaarden respecteren. Dat betekent echter niet dat hij deze kernwaarden altijd overneemt of dat er geen ruimte is voor een andere mening.

Voor wie is het?

Het doorlopen van het PVT is verplicht voor inburgeraars die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn geworden én zijn ingeschreven in de basisregistratie personen. Het gaat om de leeftijdsgroep tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.

De gemeente kan het participatieverklaringstraject ook op vrijwillige basis aanbieden aan niet- inburgeringsplichtigen, zoals EU-migranten.

Termijn en handhaving

De termijn hangt af van de wet waar de inburgeraar onder valt:

  • De inburgeringsplichtige die onder de Wet inburgering 2013 valt, heeft 1 jaar om het PVT af te ronden. Deze termijn gaat in op de dag dat hij voor het eerst wordt ingeschreven bij een gemeente in het kader van Artikel 28 van de Huisvestingswet 2014 Link opent externe pagina . Rondt de inburgeraar het traject niet af binnen de termijn? En is dit verwijtbaar? Dan krijgt hij een boete. Ook kan hij geen lening aanvragen voor de rest van zijn inburgeringstraject.
  • De inburgeringsplichtige die onder de Wet inburgering 2021 valt, heeft 3 jaar om het PVT af te ronden. Deze termijn gaat in nadat de gemeente het persoonlijk plan inburgering en participatie heeft vastgesteld. Rondt de inburgeraar het traject niet af binnen de termijn? En is dit verwijtbaar? Dan krijgt hij een boete.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee