Naar Wet inburgering 2021

Specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen (SPUK)

Elk jaar krijgen de gemeenten een uitkering voor het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen, de SPUK. Er is een SPUK voor reguliere inburgeringsvoorzieningen en een SPUK speciaal voor de inburgeraars die de Onderwijsroute volgen. Het bedrag van de SPUK is bedoeld voor het uitvoeren van de taken van de gemeente in de Wet inburgering 2021. Bijvoorbeeld het inkopen van leerroutes, de maatschappelijke begeleiding van asielstatushouders, het organiseren van het traject rond de participatieverklaring (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).

Als gemeente krijgt u nog een andere specifieke uitkering, namelijk om de bijstands- en andere uitkeringen te betalen. Deze uitkering staat ook wel bekend als de gebundelde uitkering (BUIG), en moet niet verward worden met de SPUK voor inburgeringsvoorzieningen.

Voorlopige en definitieve uitkering

Elk jaar stelt het ministerie van SZW per gemeente een voorlopige uitkering vast. Dit bedrag is gebaseerd op een prognose. Maandelijks wordt hiervan een 12e deel uitbetaald. In mei van het daaropvolgende jaar wordt de definitieve SPUK vastgesteld. Zo nodig vindt er daarna een nabetaling of een terugvordering plaats.

Berekening

Het definitieve bedrag is gebaseerd op het aantal inburgeringsplichtigen in uw gemeente op 31 december van het betreffende jaar. Inburgeraars die nog in een AZC verblijven, tellen niet mee.

  • Gezinsmigranten en overige migranten tellen 1 keer mee voor de SPUK. Dit is in het 1e jaar van hun inburgering.
  • Asielstatushouders tellen alleen mee als zij huisvesting hebben gekregen in uw gemeente. Dit moet blijken uit een uitstroommelding van het COA of uit een inschrijving in de BRP. De asielstatushouder telt vervolgens 3 jaar achter elkaar mee voor de SPUK.

Sinds februari 2024 is er op Rijksoverheid.nl Link opent externe pagina een rekentool beschikbaar voor de SPUK Onderwijsroute.

Meer informatie over de telling

Gezins- of overige migranten

  • Voldoet een gezinsmigrant of overige migrant in de loop van het 1e jaar al aan de inburgeringsplicht? Dan telt deze inburgeraar toch mee voor de SPUK. Hetzelfde geldt als de inburgeringsplicht in het 1e jaar wordt ingetrokken. Of als de gezinsmigrant of overige migrant vrijstelling of ontheffing krijgt.

Asielstatushouders

  • Voldoet een asielstatushouder binnen de periode van 3 jaar aan de inburgeringsplicht? Dan telt hij toch 3 jaar lang mee voor de SPUK.
  • Wordt de inburgeringsplicht binnen 3 jaar door DUO ingetrokken? Dan telt de asielstatushouder nog mee voor het jaar waarin de inburgeringsplicht is ingetrokken. Daarna niet meer. Hetzelfde geldt als de inburgeraar vrijstelling of ontheffing krijgt.
  • Vertrekt de asielstatushouder uit uw gemeente? En keert hij na meer dan een jaar terug? Dan wordt de telling daarna voortgezet.

Meer informatie

Lees ook de aanvullende informatie over de SPUK-tellingen.

Taakverdeling

Het ministerie van SZW bepaalt hoeveel voorlopige en definitieve SPUK u krijgt. Zij sturen de beschikkingen en betalen uit.

DUO verstrekt aan het ministerie van SZW de informatie waarop de definitieve SPUK is gebaseerd. Zodra het definitieve bedrag is vastgesteld, vindt u in het Portaal Inburgering een lijst met inburgeraars die meetellen. De informatie van de SPUK Onderwijsroute geeft DUO ook door aan het ministerie van SZW, maar DUO publiceert deze informatie niet.

Meer informatie

Op de website van Divosa Link opent externe pagina vindt u meer informatie over de SPUK voor inburgeringsvoorzieningen. In Hoofdstuk 10 van het Besluit inburgering 2021 Link opent externe pagina vindt u meer uitleg over de berekening.

Hebt u vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met DUO.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. Of ga naar de contactpagina voor meer informatie.

Mailen

Stel uw vraag via sci@duo.nl. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 91 91 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee