Naar Facturen versturen

Factureren in het kort

Heeft de inburgeringsplichtige een lening bij DUO? En heeft uw instelling het Blik op Werk-keurmerk? Dan kunt u de facturen van de cursus of het inburgeringsexamen naar DUO sturen. De factuur wordt dan betaald uit de lening van de inburgeraar.

Asielstatushouders onder de Wi2021 kunnen niet lenen bij DUO.

Welke kosten factureren

DUO kan de volgende kosten voor de inburgeraar uit zijn lening betalen:

  • Cursusgeld
  • Boekengeld
  • Examengeld

DUO betaalt geen:

  • Laptops
  • Tablets
  • Reiskosten

DUO betaalt de factuur pas als de lening is toegekend.

Maximaal € 2.000,- per kwartaal

Per inburgeraar accepteert DUO maximaal € 2.000,- aan facturen per kwartaal. Alleen als de inburgeraar het inburgeringsexamen heeft gehaald, mag dit bedrag in het laatste kwartaal hoger zijn. De laatste factuur moet worden ingediend binnen 4 maanden nadat de inburgeraar aan zijn inburgeringsplicht heeft voldaan.

Examen niet vooraf factureren

U kunt de kosten van het inburgeringsexamen niet vooraf factureren. Als de inburgeraar zich voor het inburgeringsexamen aanmeldt, kan hij aangeven dat het examen moeten worden betaald uit de lening.

Factuur participatieverklaring

Als gemeente kunt u de factuur voor de participatieverklaring naar DUO sturen. Dit kan alleen voor facturen van inburgeringsplichtigen die onder de Wi2013 vallen. De factuur moet door de inburgeraar worden ondertekend. De inburgeraar mag niet in aanmerking komen voor maatschappelijke begeleiding en hij moet een lening hebben bij DUO. De factuur wordt dan betaald uit de lening van de inburgeraar.

Onjuiste factuur

Vanwege de Wet bescherming persoonsgegeven stuurt DUO onjuiste facturen terug naar de inburgeraar. Ook informatie over de betaling van een factuur gaat alleen naar de inburgeraar.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee