Naar Examens

Inburgeren met staatsexamen NT2

Inburgeren kan ook met het staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2) in plaats van het inburgeringsexamen. De inburgeraar leert dan Nederlands op een hoger niveau. DUO regelt het NT2-examen. 

Het staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2) kent 2 examenprogramma's. Beide programma’s bestaan uit 4 examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken en schrijven.

Programma I:

Programma II:

Lees meer over het NT2-examen op DUO Particulier.

Naturaliseren

Wil de inburgeraar NT2-examen doen om Nederlander te worden? Kijk dan voor meer informatie op ind.nl Link opent externe pagina .

Aanvullende examens

Werd de inburgeraar voor 2015 inburgeringsplichtig? Dan is alleen het Staatsexamen NT2 genoeg om in te burgeren.

Werd de inburgeraar na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan moet hij naast het Staatsexamen NT2 nog 2 examens doen: Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Slaagt hij, dan krijgt hij zowel het inburgeringsdiploma als het NT2-diploma.

Wel of geen examen ONA

Gebruik het klikschema om te bepalen of iemand examen ONA moet doen. Het klikschema is ook geschikt als de kandidaat niet inburgeringsplichtig is.

Klikschema ONA

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee