Naar Inburgeringsexamen

Inburgeringsexamen

De kandidaat is geslaagd als hij alle examenonderdelen heeft gehaald. Dan krijgt hij van DUO zijn inburgeringsdiploma.

  1. Inburgeringsexamen
  2. Kandidaten digitaal aanmelden
  3. Examenresultaten bekijken
  4. Beoordelingsmodellen en eindtermen

Beoordelingsmodellen en eindtermen