Naar Diploma's

Uittreksel Mijn diploma's controleren

Mijn diploma's is een digitaal register waarin de meeste Nederlandse diploma’s staan geregistreerd. De sollicitant kan gratis een uittreksel downloaden en naar u doorsturen. Het uittreksel is een officieel bewijs dat het diploma is behaald. Daarmee kunt u als werkgever de diplomagegevens controleren en weet u zeker dat er geen fraude in het spel is.

Echtheid uittreksel

Een geldig digitaal uittreksel uit Mijn diploma's heeft de volgende kenmerken:

  • Het is een pdf-bestand en kan worden geopend met Adobe Reader Link opent externe pagina . Het is nooit een beeldbestand (png, jpeg, jpg, gif, tiff, psd enzovoort).
  • Een afdruk op papier is alleen geldig als het uittreksel is afgedrukt op door DUO verstrekt waardepapier.
  • Bovenaan het document ziet u een blauwe balk met de melding 'Gecertificeerd door Dienst Uitvoering Onderwijs, certificaat uitgegeven door KPN BV PKIoverheid Organisatie Services CA – G3.' Vóór 5 juli 2021 werd het certificaat uitgegeven door QuoVadis.

Een geldig uittreksel uit Mijn diploma's ziet er zo uit:

Uittreksel diplomaregister

Per 5 juli 2021 is het echtheidscertificaat van Mijn diploma's gewijzigd. Een uittreksel dat is gedownload voor deze datum bevat de volgende tekst: 'Gecertificeerd door Dienst Uitvoering Onderwijs, certificaat uitgegeven door QuoVadis EU Issuing Certification Authority G4' Dit certificaat is geldig tot 3 maart 2023.

Met de Hulp bij controleren uittreksel kunt u zien of het uittreksel geldig is.

Welke diploma's?

Mijn diploma's bevat alleen diploma’s en certificaten die zijn erkend door het ministerie van OCW. Van sommige opleidingen of jaartallen staat het diploma niet in het register. Klik op ‘Onderwijssoorten en jaren’ voor een overzicht.

Onderwijssoorten en jaren

* Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf september 2010
Onderwijssoorten Aan een bekostigde instelling vanaf Aan een particuliere instelling vanaf
Wetenschappelijk onderwijs 1996 * 2018
Hoger beroepsonderwijs 1996 2018
Middelbaar beroepsonderwijs 2007 2012
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 2007 2012
Voortgezet onderwijs 2006 2012
Voortgezet onderwijs staatsexamen 2011 nvt
Voortgezet speciaal onderwijs 2013 nvt
Voortgezet speciaal onderwijs staatsexamen 2011 nvt
Nederlands als 2e taal staatsexamen 2011 nvt
Inburgeringsexamen 2007 nvt

Geen rechtstreekse toegang

Als werkgever hebt u geen toegang tot Mijn diploma's. Alleen de sollicitant zelf, erkende onderwijsinstellingen en enkele overheidsinstanties kunnen daar inloggen.

Contact

Vragen? Neem contact op met de afdeling Diplomadiensten: +31 50 599 77 78 of diplomadiensten@duo.nl.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee