Uittreksel diplomaregister controleren

Als werkgever kunt u een digitaal uittreksel uit het diplomaregister krijgen van een sollicitant of werknemer. U kunt er ook zelf naar vragen.

Digitaal register

Het diplomaregister is een digitaal register waarin de meeste Nederlandse diploma’s staan geregistreerd. De diplomahouder kan gratis een uittreksel downloaden en naar u doorsturen. Het uittreksel is een officieel bewijs dat het diploma is behaald. Op deze manier kunt u als werkgever de diplomagegevens makkelijk controleren.

Welke diploma's?

Het diplomaregister bevat alleen diploma’s en certificaten die zijn erkend door het ministerie van OCW. Of een diploma in het diplomaregister staat, hangt af van de opleiding en van het jaar waarin het diploma is behaald. Klik op ‘Onderwijssoorten en jaren’ voor een overzicht.

Echtheid uittreksel

Een geldig digitaal uittreksel uit het diplomaregister heeft de volgende kenmerken:

  • Het is een pdf-bestand en kan worden geopend met Adobe Reader. Het is nooit een beeldbestand (png, jpeg, jpg, gif, tiff, psd enzovoort).
  • Een afdruk op papier is alleen geldig als het uittreksel is afgedrukt op door DUO verstrekt waardepapier.
  • Bovenaan het document ziet u een blauwe balk met de melding 'Gecertificeerd door Dienst Uitvoering Onderwijs, Dienst Uitvoering Onderwijs, certificaat uitgegeven door Quo Vadis PKIOverheid Organisatie Services ...' Dit certificaat garandeert dat het uittreksel afkomstig is van DUO.

Een geldig digitaal uittreksel uit het diplomaregister ziet er zo uit:

Uittreksel diplomaregister klein

Per 13 maart 2020 is het echtheidscertificaat in het diplomaregister gewijzigd. Er zit een verschil in het echtheidscertificaat van vóór 13 maart en dat vanaf 13 maart. Het oude certificaat bevat de volgende tekst: 'Gecertificeerd door diplomaregister.duo.nl, Dienst Uitvoering Onderwijs, certificaat uitgegeven door KPN PKIoverheid Organisatie ....' Dit certificaat is geldig tot 22 maart 2020.

Komt u er niet uit? Klik op de knop Controleren uittreksel diplomaregister en controleer stap voor stap of het uittreksel geldig is.

Geen rechtstreekse toegang tot gegevens

Alleen de diplomahouders zelf, alle door het ministerie van OCW erkende onderwijsinstellingen en enkele overheidsinstanties hebben toegang tot het Diplomaregister. Als werkgever hebt u geen rechtstreekse toegang tot gegevens van werknemers of sollicitanten.

Contact

Telefoon: 050-5997778
E-mail: diplomaregister@duo.nl