Naar Diploma's

Uittreksel diplomaregister controleren

Als werkgever kunt u een digitaal uittreksel uit het diplomaregister krijgen van een sollicitant of werknemer. U kunt er ook zelf naar vragen.

Digitaal register

Het diplomaregister is een digitaal register waarin de meeste Nederlandse diploma’s staan geregistreerd. De diplomahouder kan gratis een uittreksel downloaden en naar u doorsturen. Het uittreksel is een officieel bewijs dat het diploma is behaald. Op deze manier kunt u als werkgever de diplomagegevens makkelijk controleren.

Welke diploma's?

Het diplomaregister bevat alleen diploma’s en certificaten die zijn erkend door het ministerie van OCW. Of een diploma in het diplomaregister staat, hangt af van de opleiding en van het jaar waarin het diploma is behaald. Klik op ‘Onderwijssoorten en jaren’ voor een overzicht.

Onderwijssoorten en jaren

* Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf september 2010
Onderwijssoorten Aan een bekostigde instelling vanaf Aan een particuliere instelling vanaf
Wetenschappelijk onderwijs 1996 * 2018
Hoger beroepsonderwijs 1996 2018
Middelbaar beroepsonderwijs 2007 2012
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 2007 2012
Voortgezet onderwijs 2006 2012
Voortgezet onderwijs staatsexamen 2011 nvt
Voortgezet speciaal onderwijs 2013 nvt
Voortgezet speciaal onderwijs staatsexamen 2011 nvt
Nederlands als 2e taal staatsexamen 2011 nvt
Inburgeringsexamen 2007 nvt

Echtheid uittreksel

Een geldig digitaal uittreksel uit het diplomaregister heeft de volgende kenmerken:

  • Het is een pdf-bestand en kan worden geopend met Adobe Reader. Het is nooit een beeldbestand (png, jpeg, jpg, gif, tiff, psd enzovoort).
  • Een afdruk op papier is alleen geldig als het uittreksel is afgedrukt op door DUO verstrekt waardepapier.
  • Bovenaan het document ziet u een blauwe balk met de melding'Gecertificeerd door Dienst Uitvoering Onderwijs, certificaat uitgegeven door QuoVadis EU Issuing Certification Authority G4.' Dit certificaat garandeert dat het uittreksel afkomstig is van DUO.

Een geldig uittreksel uit het diplomaregister ziet er zo uit:

Uittreksel diplomaregister klein

Per 10 juni 2020 is het echtheidscertificaat in het diplomaregister gewijzigd. Er zit een verschil in het echtheidscertificaat van vóór 10 juni en dat vanaf 10 juni. Het oude certificaat bevat de volgende tekst: 'Gecertificeerd door Dienst Uitvoering Onderwijs, Dienst Uitvoering Onderwijs, certificaat uitgegeven door QuoVadis PKIoverheid Organisatie Services CA - G3.'

Komt u er niet uit? Klik op de knop Controleren uittreksel diplomaregister en controleer stap voor stap of het uittreksel geldig is.

Geen rechtstreekse toegang tot gegevens

Alleen de diplomahouders zelf, alle door het ministerie van OCW erkende onderwijsinstellingen en enkele overheidsinstanties hebben toegang tot het Diplomaregister. Als werkgever hebt u geen rechtstreekse toegang tot gegevens van werknemers of sollicitanten.

Contact

Telefoon: 050-5997778
E-mail: diplomaregister@duo.nl