Diplomaregister werkgevers

In het diplomaregister staan diploma's, certificaten en getuigschriften van door het ministerie van OCW erkend onderwijs, die door de onderwijsinstellingen zijn afgegeven.

Voor werkgevers

De naam van de opleiding, de naam van de onderwijsinstelling en het examenjaar van de diplomahouder worden vermeld. Als werkgever kunt u een digitaal uittreksel uit het diplomaregister krijgen van een sollicitant of werknemer. Dan weet u zeker dat deze het betreffende diploma, certificaat of getuigschrift heeft behaald.

Toegang tot gegevens

Alleen de diplomahouders zelf, alle door het ministerie van OCW erkende onderwijsinstellingen en enkele overheidsinstanties hebben toegang tot het Diplomaregister. Als werkgever hebt u geen rechtstreekse toegang tot gegevens van werknemers of sollicitanten.

Echtheid

Een geldig digitaal uittreksel uit het diplomaregister heeft de volgende kenmerken:

  • Het is een pdf-bestand en kan worden geopend met Adobe Reader. Het is nooit een beeldbestand (png, jpeg, jpg, gif, tiff, psd enzovoort).
  • Een afdruk op papier is alleen geldig als het uittreksel is afgedrukt op door DUO verstrekt waardepapier.
  • Bovenaan het document ziet u een blauwe balk met de melding 'Gecertificeerd door diplomaregister.duo.nl Dienst Uitvoering Onderwijs, certificaat uitgegeven door...'. Dit certificaat garandeert dat het uittreksel afkomstig is van DUO.

Een geldig digitaal uittreksel uit het diplomaregister ziet er zo uit:

Uittreksel diplomaregister klein

Ziet u een geel driehoekje met een uitroepteken bovenaan het uittreksel? Dan is het uittreksel niet geldig! Het driehoekje komt door een wijziging in het echtheidscertificaat vanaf 15 november 2019. Wilt u zeker zijn van het uittreksel? Vraag dan om een recent uittreksel uit het diplomaregister.

Komt u er niet uit? Klik op de knop Controleren uittreksel diplomaregister en controleer stap voor stap of het uittreksel geldig is.

Contact

Telefoon: 050-5997778
E-mail: diplomaregister@duo.nl