Diplomaregister werkgevers

In het diplomaregister staan diploma's, certificaten en getuigschriften van door het ministerie van OCW erkend onderwijs, die door de onderwijsinstellingen zijn afgegeven.

Voor werkgevers

De naam van de opleiding, de naam van de onderwijsinstelling en het examenjaar van de diplomahouder worden vermeld. Als werkgever kunt u een digitaal uittreksel uit het diplomaregister krijgen van een sollicitant of werknemer. Dan weet u zeker dat deze het betreffende diploma, certificaat of getuigschrift heeft behaald.

Onderwijssoorten

De volgende onderwijssoorten en jaren zijn opgenomen in het diplomaregister:* Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf september 2010
Onderwijssoorten Aan een bekostigde instelling vanaf Aan een particuliere instelling vanaf
Wetenschappelijk onderwijs 1996 * 2018
Hoger beroepsonderwijs 1996 2018
Middelbaar beroepsonderwijs 2007 2012
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 2007 2012
Voortgezet onderwijs 2006 2012
Voortgezet onderwijs staatsexamen 2011 nvt
Voortgezet speciaal onderwijs 2013 nvt
Voortgezet speciaal onderwijs staatsexamen 2011 nvt
Nederlands als 2e taal staatsexamen 2011 nvt
Inburgeringsexamen 2007 nvt

Toegang tot gegevens

Alleen de diplomahouders zelf, alle door het ministerie van OCW erkende onderwijsinstellingen en enkele overheidsinstanties hebben toegang tot het Diplomaregister. Als werkgever hebt u geen rechtstreekse toegang tot gegevens van werknemers of sollicitanten.

Echtheid

Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is voorzien van een digitaal echtheidscertificaat. Daaruit blijkt dat het uittreksel is uitgegeven door DUO. Het digitaal uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van het originele document.

Flyer

Meer informatie: Eenvoudig gegevens checken met het diplomaregister! (93Kb, pdf)

Contact

Telefoon: 050 599 77 78

E-mail: diplomaregister@duo.nl