Publicaties

Onderzoek van DUO resulteert soms in een publicatie. Indien deze publicaties voor een breder publiek geschikt zijn, kunt u ze van deze website downloaden. Binnenkort zullen hier meer publicaties van DUO verschijnen. In het rechter menu kunt u een onderwijssector of thema selecteren en ziet u de huidige publicaties. Er is nu ook informatie opgenomen die in het nieuwe zakelijke deel van de website niet meer opgenomen is.