Naar Voorgezet onderwijs

Leerlingenaantallen

Dit dashboard geeft inzicht in de ontwikkeling van de leerlingenaantallen voortgezet onderwijs. In dit dashboard vindt u cijfers uit het verleden en de verwachte ontwikkeling in de komende 5 jaar. Cijfers worden getoond in verschillende onderdelen: 

  • Ontwikkeling leerlingenaantallen
  • Onderwijsaanbod
  • Het regionaal beeld

DashboardLink opent externe pagina

  • Update

    2x per jaar

  • Publicatiedatum

    1 februari 2024