Naar Voorgezet onderwijs

Regionale bevolkingsprognoses van PEARL en PRIMOS

Download onderzoek

Regionale bevolkingsprognoses van PEARL en PRIMOS

Inhoud onderzoek

Door demografische krimp hebben onderwijsinstellingen steeds meer behoefte aan regionale ramingen van de verwachte leerlingenaantallen van hun scholen. 

DUO voorziet in deze prognoses voor het voortgezet onderwijs (vo). De regionale bevolkingsramingen gemaakt door derden zijn daar onderdeel van.

  • Publicatiedatum

    6 maart 2013

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW