Naar Voorgezet onderwijs

Overgang van havo naar hbo

Inhoud onderzoek

Deze notitie gaat over de overgang van havo naar hbo en is een vervolg op de analyse van Fleur (2013) en ondersteunt het advies van de Onderwijsraad (2014).

Download onderzoek

  • Publicatiedatum

    17 november 2016

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW