Naar Primair onderwijs

Verzuimonderzoek personeel po en vo

Inhoud onderzoek

Elk jaar wordt door DUO, in opdracht van het Vervangingsfonds en het ministerie van OCW, onderzoek gedaan naar het (ziekte)verzuim van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel in het primair en voortgezet onderwijs.

In dit rapport beschrijft DUO het niveau en de ontwikkeling van het verzuim aan de hand van 4 verzuimkengetallen:

  • het verzuimpercentage (VP)
  • de meldingsfrequentie (MF)
  • de gemiddelde verzuimduur (GZD)
  • het nulverzuim (NZ) 

De spreadsheet bevat de gegevens die voorheen in de bijlage stonden van de Eindrapportage Verzuimonderzoek po en vo. In de rapportage wordt de berekening van de verschillende verzuimmaten uitgelegd.

Download onderzoek

  • Publicatiedatum

    5 september 2023

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW