Naar Voorgezet onderwijs

Geïsoleerde vestigingen

Dit dashboard geeft inzicht in de bekostiging van de regeling ‘Geïsoleerde scholen’. In dit dashboard vindt u informatie over het bestuur, de school en de vestiging. Ook wordt hier toegelicht waarom deze wel of niet aanvullende bekostiging kunnen ontvangen voor geïsoleerde vestigingen.

DashboardLink opent externe pagina

  • Update

    2x per jaar

  • Publicatiedatum

    december 2023