Naar Voorgezet onderwijs

Aanbod brugklassen

Het is belangrijk dat alle leerlingen in Nederland het voortgezet onderwijs kunnen beginnen in een brugklas die bij hen past. Voor de ene leerling is dat een categorale brugklas, voor de andere leerling is dat een brede brugklas.

Door de coronacrisis is de eindtoets in het primair onderwijs in 2020 niet afgenomen. Brede brugklassen zijn daarom juist nu een goed instrument om te vroege selectie van leerlingen te voorkomen. OCW streeft ernaar dat het voor elke leerling in Nederland mogelijk is ‘op fietsafstand’ (ca 7 km hemelsbreed) in een brede brugklas in te stromen.

Het dashboard 'Aanbod brugklassen' stimuleert en ondersteunt het regionale overleg over het aanbod van verschillende soorten brugklassen. In een brief (163Kb, pdf) licht de minister dat toe.

DashboardLink opent externe pagina

  • Update

    Elk jaar

  • Publicatiedatum

    15 juli 2022

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW

Meer informatie

Het aanbod van brugklassen per vestiging en de ontwikkeling van het aanbod in de afgelopen jaren vindt u in de bestanden onder Voortgezet onderwijs - Aanbod Brugklassen.