Wet op het financieel toezicht

Vanwege het coronavirus neemt de overheid een aantal maatregelen. Lees meer.

Alle financieel adviseurs moeten beschikken over een beroepskwalificatie, anders mogen ze niet adviseren. Om de vakbekwaamheid te toetsen, organiseert het Ministerie van Financiën examens. Alle examens worden digitaal afgenomen op examenlocaties van exameninstituten die erkend zijn door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Meer informatie over de vakbekwaamheid en de Wet op het financieel toezicht vindt u op de site van het CDFD.

Taken DUO

DUO verzorgt de volgende onderdelen van het examenproces:

  • functioneel en technisch beheer Centrale Examenbank
  • inzage examen voor gezakte kandidaten
  • verstrekken diploma's en certificaten aan exameninstituten

Persoonsgegevens uit BRP

Een Wft kandidaat schrijft zich in bij een exameninstituut voor een examen. De kandidaat ontvangt daarna de bevestiging van de inschrijving via een e-mail van DUO. Daarna kan de kandidaat de persoonsgegevens controleren en goedkeuren. Hiervoor moet hij zich op www.duo.nl/wft inloggen met DigiD. De gegevens van de klant worden uit de Basisregistratie Personen (BRP) gehaald. Hierdoor worden de administratieve lasten verlaagd en de kans op foute gegevens op diploma’s verkleind.

Nieuws