Wet op het financieel toezicht

Alle financiële dienstverleners moeten voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Om dit te toetsen, organiseert de rijksoverheid examens voor iedereen die werkt in de financiële sector. Alle examens worden digitaal afgenomen op examenlocaties van erkende exameninstituten.

Taken DUO

DUO verzorgt de volgende onderdelen van het examenproces:

  • functioneel en technisch beheer Centrale Examenbank
  • inzage examen voor gezakte kandidaten
  • verstrekken diploma's en certificaten aan exameninstituten

Persoonsgegevens uit BRP

De gegevens van de klant worden uit de Basisregistratie Personen (BRP) gehaald. Hierdoor worden de administratieve lasten verlaagd en de kans op foute gegevens op diploma’s verkleind.

Nieuws