Start van de school

Na een positief besluit van de minister, kunt u alles in orde gaan maken voor de start van de school. Hiervoor moet u nog een aantal stappen zetten.

Bekostiging aanvragen

U moet de bekostiging aanvragen en daarbij aanvullende informatie aanleveren. DUO geeft aan welke gegevens er nodig zijn voor de bekostiging en de uiterste aanleverdatum van deze gegevens. Het bevoegd gezag van uw school moet in ieder geval vóór 1 mei bij DUO melden dat uw school per 1 augustus van datzelfde jaar van start gaat.

Aanleveren gegevens bij DUO

DUO zorgt dat uw gegevens in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) komen. Een nieuw bevoegd gezag krijgt een bestuursnummer en de school een BRIN-nummer. Hiervoor vraagt DUO aan u de volgende gegevens:

 • Naam en het adres van de school, inclusief contactgegevens.
 • Bevestiging van de openingsdatum van de school.
 • Voor een nieuwe basisschool: de grondslag van de school en een bewijs dat het bestuur is aangesloten bij een borgstellingsorganisatie.
 • Aanmelding bij het ABP (pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Een kopie van een bankafschrift van het bevoegd gezag (dus niet de school).
 • De prognose van het aantal leerlingen op 1 oktober van het 1ste schooljaar.
 • Aanvraag startbekostiging (alleen voor het voortgezet onderwijs).

Startbekostiging

Een nieuwe school heeft recht op een startbekostiging, voor de periode voorafgaand aan de start. Een nieuwe basisschool krijgt deze automatisch. Voor een nieuwe school in het voortgezet onderwijs moet het bevoegd gezag startbekostiging aanvragen via een e-mail naar duo.dienstpostbus.mrvns@duo.nl. 

Reguliere bekostiging aanvragen

De reguliere bekostiging begint vanaf 1 augustus van het 1e jaar van de start van de school. De prognose van het leerlingenaantal op 1 oktober wordt gebruikt voor de voorlopige berekening van de reguliere bekostiging. U ontvangt van DUO informatie hoe u deze prognose kunt opstellen.

Aanleveren gegevens bij de Inspectie van het Onderwijs

Uiterlijk 4 maanden voor de start van de school moet u de volgende gegevens aanleveren bij de inspectie:

 • De bekwaamheden van degenen die onderwijs gaan geven 
 • De invulling van de voorschriften over onderwijstijd
 • Het schoolplan
 • Informatie over de inrichting van het intern toezicht en de scheiding tussen bestuur en toezicht. 

Uiterlijk 1 maand na de start van de school moet u onderstaande informatie aanleveren:

 • (Een bijgestelde versie van) het schoolplan 
 • De invulling van de voorschriften over onderwijstijd
 • Het voldoen aan de voorschriften over de scheiding van toezicht en bestuur en de inrichting en de inhoud van het intern toezicht. 

Meer informatie over wat u precies moet aanleveren bij de inspectie is te vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs. 

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee