Naar Stichten en opheffen

Stichten school

Voorwaarden

Iedereen in Nederland mag een school of scholengemeenschap oprichten met onderwijs naar eigen geloofs- of levensovertuiging. De overheid houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en bekostigt openbaar en bijzonder onderwijs. Voor bekostiging gelden voorwaarden. U leest hier meer over op Rijksoverheid.nl.

Het besluit waarmee de minister de bekostiging van een school goedkeurt, verschijnt in de Staatscourant. DUO zorgt voor de bekostiging van de nieuwe school.

Wat moet u doen?

  1. Vraag cijfers om een prognose op te stellen aan bij de afdeling OND/ODS van DUO. Adres: Postbus 30205, 2500 GE Den Haag.
  2. Download formulier 58038 Aanvraag nieuwe afdeling, school of scholengemeenschap. 
  3. Vraag de bekostiging aan voor uw school of scholengemeenschap bij de afdeling OND/ODS. 
  4. Meld aan OND/ODS als de gemeente een Toekenning huisvesting geeft.
  5. Vraag startbekostiging aan afdeling Bekostiging van DUO, zodra u weet wanneer u huisvesting hebt.

Hoe gaat het verder?

Als u huisvesting hebt, stuurt OND/ODS u 2 blanco BRIN-mutatieformulieren. Die stuurt u ingevuld terug, samen met:

  • De aanmelding bij ABP voor een orgaancode voor het nieuwe bestuur. 
  • De aanmelding bij een administratiekantoor. 
  • Een kopie van een bankafschrift voor de juiste naamgegevens bij DUO en bij de bank.

Wet- en regelgeving

Artikel 65 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) noemt het minimum aantal leerlingen om voor bekostiging in aanmerking te komen. Artikel 66 van de WVO gaat over de aanvraagprocedure van een nieuwe school. Informatie over de hoogte van de startbekostiging kunt u vinden in de Regeling aanvullende bekostiging (...) in het voortgezet onderwijs, kenmerk VO/F/2008/7282 op wetten.overheid.nl.