Subsidie aanvragen op dus-i.nl

Onderwijssubsidies kunt u ook aanvragen via de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Op dus-i.nl vindt u onder andere informatie over subsidie  en het aanvragen daarvan voor deze onderwerpen:

Kijk voor meer onderwerpen voor het onderwijs op dus-i.nl/subsidies onder ‘Scholing en ontwikkeling (aankomend) personeel in het onderwijs’ en ‘Vernieuwing en ontwikkeling in het onderwijs.’

Over DUS-I

DUS-I voert voert subsidies uit van de ministeries van OCW, SZW en VWS. In de kaderregelingen staan de voorwaarden en de aanvraagprocedure.