Tegemoetkoming scholieren ook voor leerlingen onder Rutte-regeling (update)

Soms vragen leerlingen die onder de Rutte-regeling vallen de verkeerde financiering aan. Dat kan tot schulden leiden. We willen u vragen om uw leerlingen te helpen om de juiste tegemoetkoming aan te vragen.

Tegemoetkoming scholieren

Als een leerling wordt uitbesteed aan een vavo-school, dan blijft hij ingeschreven bij de vo-school. Dit noemen we de Rutte-regeling. Als deze leerling 18 jaar of ouder is, heeft hij recht op de tegemoetkoming scholieren.

Een reguliere vo- scholier of vavo-scholier kan ook recht hebben op de tegemoetkoming scholieren. Lees hier meer over de voorwaarden voor de tegemoetkoming.

Geen recht op tegemoetkoming scholieren?

Voldoet de leerling niet aan de voorwaarden voor de tegemoetkoming scholieren? Is de leerling 18 jaar of ouder, staat hij ingeschreven bij een vavo-school en doet hij de opleiding in deeltijd? Dan heeft hij recht op de tegemoetkoming deeltijders.