Plaatsing op vavo goed uitwisselen met BRON

Gegevens van leerlingen die op het vavo zitten, worden vaak niet goed uitgewisseld met BRON. Dit geeft signalen in het kwaliteitscontrolebestand. U voorkomt deze signalen door het Verblijf andere instelling (VAI) te vullen.

Wat vult u in bij VAI?

Als een vo-leerling de opleiding voortzet op het vavo, dan blijft de leerling ingeschreven op het vo. Vul ook de optie ‘Verblijf andere instelling (VAI)’. Noteer hier het BRIN-nummer van de vavo-instelling. Bij ‘Begindatum VAI’ vult u de inschrijfdatum bij de vavo-instelling. Als de leerling het vavo verlaat, vult u bij ‘Einddatum VAI’ de datum waarop de leerling is uitgeschreven op het vavo.

Gebruik dezelfde begin- en einddatum

Het is belangrijk dat uw school en de vavo-instelling dezelfde begin- en einddatum gebruiken. U kunt in Mijn DUO bij Raadplegen leerlingdossier zien welke datums de vavo-instelling heeft gebruikt.